nieuws

Fortis Nederland bereidt zich voor op omvangrijke herstructurering

Archief

Fortis Nederland treft voorbereidingen voor een omvangrijke herstructurering van de verzekerings- en bankorganisatie in ons land. Dit meldt de raad van bestuur in een brief aan de medewerkers. Nog deze maand praat Fortis hierover met de vakbonden. Per 1 januari 1996 moet de nieuwe structuur gereed zijn.

Volgens de raad van bestuur van Fortis Nederland (9.500 medewerkers) zijn de eerstkomende jaren reorganisaties “absoluut nodig” om de kwaliteit en effectiviteit van de dienstverlening te verbeteren, en bedrijfskosten verder te verlagen. “We willen dat de Nederlandse Fortis-ondernemingen in en ook na het jaar 2000 floreren en concurrerend zijn in de verschillende marktsegmenten”, schrijft voorzitter H.J. Hielkema namens de raad van bestuur aan alle medewerkers.
Geen gedwongen ontslagen
Uitgangspunt bij deze komende reorganisaties is, dat er geen gedwongen ontslagen mogen vallen. Wèl zal het totaal aantal arbeidsplaatsen verminderen.
Een woordvoerder van Fortis Nederland zegt niet te kunnen aangeven hoeveel banen daarmee zullen zijn gemoeid. “Daarover is in dit stadium weinig te zeggen. Exacte aantallen zijn nog niet bekend en zullen afhangen van diverse factoren. Medio volgende maand kan meer opening van zaken worden gegeven.”
Gedoeld wordt op de uitkomsten van onderzoeken naar de hoogte van het rendement, en naar de ontwikkeling van omzet en bedrijfskosten in de komende jaren.
Eén sociaal plan
De reorganisaties brengen met zich dat werkzaamheden veranderen door afstoten, c.q. ontstaan van nieuwe functies en afdelingen. Teneinde personele gevolgen daarvan te kunnen opvangen, wil Fortis Nederland één sociaal plan maken voor alle werkmaatschappijen in ons land die een bank- of verzekeringscao hebben of volgen. “Dit plan bevat onder meer voorstellen inzake voorzieningen waar medewerkers bij reorganisaties gebruik kunnen maken”, aldus de raad van bestuur.
Het concept-plan zal vrijwel gelijk zijn aan het lopend sociaal plan van VSB Bank. Het begin april aangekondigde sociaal statuut van Amev Nederland wordt ook daarin verwerkt. “Er komt dus één sociaal plan voor Fortis Nederland om eenduidigheid te waarborgen en goede voorzieningen te kunnen treffen voor veranderingen die meer dan één Fortis-onderneming raken”, aldus de raad van bestuur.
Dat zoiets niet erg makkelijk zal zijn, mag blijken uit het bestaan van bijvoorbeeld negen cao’s binnen Fortis Nederland. Het is de bedoeling, dat dit aantal zo veel mogelijk wordt teruggebracht.

Reageer op dit artikel