nieuws

Fortis: ‘Geen dubbeltje te verdienen op koopsommen’

Archief

“Door de enorme concurrentie is er op koopsommen momenteel geen dubbeltje te verdienen. Wij investeren dan ook niet in het werven van nieuwe klanten. Gewoon weggegooid geld”, aldus vice-voorzitter H. Hielkema van Fortis bij de presentatie van de jaarcijfers 1995 in het gloednieuwe VSB-hoofdkantoor in Utrecht. Cijfers die andermaal een forse winst laten zien, niet in het minst door de goede resultaten van de Nederlandse verzekeringstak van Fortis.

Hielkema was, als verantwoordelijke voor de Nederlandse Fortis-tak, trots op de cijfers. De vaderlandse bankcijfers – met de VSB-bank als hofleverancier – noteerden een verbetering van het operationele resultaat van 60% (van f 103 mln naar f 165 mln). Het technische resultaat van de Nederlandse verzekeringsbranche steeg met 36% (van f 262 mln naar f 356 mln).
Fortis Nederland (Amev, Interlloyd, Ardanta, Forum Schadeverzekeringen en Falcon Leven) zorgde in 1995 voor een bruto premie-inkomen van f 3.595 mln: een groei van 15,5%.
Employee benefits
Vooral het levenbedrijf beleefde een goed jaar met f 2.315 (1.922) mln aan premies en een technisch resultaat van f 307 (274) mln. Volgens het concern het gevolg van een produktiestijging tegenover een kostendaling.
Maar de levenmarkt kent ook zijn problemen, weet Hielkema. “De concurrentie op het gebied van koopsommen en direct ingaande lijfrentes is moordend. Deze produkten blijven in ons pakket, omdat we onze trouwe klanten op alle vlakken van dienst willen zijn. Maar we investeren niet in het werven van nieuwe klanten. Dat is gewoon weggegooid geld.”
Daarentegen is Amev wel gespitst op de aanvullende individuele pensioenen. De verzekeraar denkt die binnen te slepen via de veel gehoorde employee benefits. Hielkema: “Klantenbestanden zijn daarbij van levensbelang. Je moet klanten hebben en die vervolgens complete pakketten aanbieden. En dan pak je vanzelf de aanvullende individuele pensioenen mee. Op die manier zullen we de pensioenfondsen de loef af moeten steken.”
Onduidelijk
Het Schade-bedrijf zag het premie-inkomen groeien van f 1.191 mln naar f 1.280 mln. Meest opvallend scoorden ‘Auto’ met f 340 (315) mln aan premies en een resultaat van f -2 (-43) mln en ‘Brand’ met f 441 (404) mln aan premie en een resultaat van f 14,5 (2) mln. ‘Ongevallen en ziekte’ zag haar premie-inkomen stijgen van f 194 mln naar f 202 mln, terwijl het resultaat gelijk bleef (f 27 mln). De premie-inkomsten in de overige branches waren f 297 (278) mln; het resultaat f 10 (2) mln.
Hielkema merkte nog op dat met name binnen Amev Pensioen en Zorg veel activiteiten plaatsvinden, maar de prognoses nog onduidelijk zijn. “Natuurlijk werken wij aan de gaten die vallen door de nieuwe Ziektewet en de ANW. Er gebeurt veel. Zo krijgen we voor het Ziektewet-produkt per dag zo’n 200 offertes binnen. Maar of dit winstgevende gebieden zijn, is nog onduidelijk.”
Het totale bedrijfsresultaat van het Fortis-concern in 1995 was f 2.260 mln (27% stijging). De netto-winst steeg hierdoor voor het derde achtereenvolgende jaar met 15% (f 1,3 miljard). Toch werkt Fortis aan een afslanking van het personeelsbestand. In 1995 verdwenen in Nederland 280 arbeidsplaatsen. Voor de komende jaren heeft Fortis Nederland een sociaal plan opgesteld. Hielkema rekent voor Nederland op een verlies van 600 tot 1.000 arbeidsplaatsen tot 1998, maar hij verwacht daarbij geen gedwongen ontslagen.
Hielkema: “Nog onduidelijk of Ziektewet- en ANW-produkten winstgevend zullen zijn”.

Reageer op dit artikel