nieuws

Fortis en NN herkennen euro-vermoeidheid niet

Archief

Volgens Fortis en Nationale-Nederlanden hebben assurantie-adviseurs duidelijk behoefte aan euro-ondersteuning. De twee maatschappijen zijn het dan ook hardgrondig oneens met de strekking van het artikel uit AM 8: ‘Intermediair is stroom van euro-brochures zat’.

De twee maatschappijen hebben er voor gekozen een zéér actieve rol te spelen bij de ondersteuning van het intermediair op euro-gebied. Beide concerns menen hiermee een belangrijke informerende rol te vervullen, aangezien de belangstelling van het intermediair voor de komst van de Europese munt nog te wensen overlaat. Met een grote regelmaat worden daarom actuele ‘eurojournaals’, handige ‘euromappen’ en praktische ‘eurochecklists’ naar de agentschappen gestuurd. Dat zij de introductie van de euro daarmee tot marketingtool hebben gebombardeerd, wordt niet ontkend.
Ondersteuningsmix
NN noemt de euro een zéér belangrijk item in de algehele ‘ondersteuningsmix’ aan het intermediair en wil van geen euro-vermoeidheid weten. Volgens woordvoerder Jan Willem Dreteler zijn assurantie-adviseurs gewend om keuzes te maken uit het grote aanbod van informatie van verschillende maatschappijen, dus moet dat met informatie over de euro ook wel lukken. Bovendien is volgens hem nou eenmaal de tijd voorbij dat verzekeraars slechts ondersteuning verleenden op productniveau. De maatschappij afficheert zichzelf dan ook met trots als koploper in de eurorace (het merendeel van het intermediair noemt NN als ‘euro-bron’).
Fortis onderstreept de belangstelling van het intermediair voor gerichte euro-informatie door te melden dat binnen anderhalve week ruim 2.800 exemplaren van de brochure ‘Ondernemen, verzekeren en de euro’ zijn bijbesteld door de met Fortis-bedrijven samenwerkende assurantie-adviseurs. Ook komen er regelmatig vragen binnen bij de ‘euro helpdesk’ van Fortis. Ter illustratie daarvan stuurt het concern een lijstje met de meest gestelde eurovragen van het intermediair (zie kader).
Bij Aegon is het opvallend stil op euro-communicatiegebied. Deze maatschappij besteedt naar eigen zeggen relatief weinig aandacht aan het onderwerp, om zo tegemoet te komen aan de wens van het intermediair dat liever geen decentrale euro-informatie zou ontvangen.
Kritiek
Hoewel de ‘euro-actieven’ er eigenlijk niet van willen horen, is er door het intermediair inderdaad kritiek geuit op de grote hoeveelheid algemene euro-informatie van verzekeraars. De NVA en NBvA hebben de ‘werkgroep euro’ van het Verbond van Verzekeraars verzocht te streven naar een gecoöridineerde aanpak van de informatieverstrekking aan het intermediair, omdat te veel doublures dreigen van algemene informatie. Dit verzoek vond bij de werkgroep (onder voorzitterschap van Jan Overmeer, Aegon) echter geen gehoor: er bleek onvoldoende draagvlak.
Volgens Joost Meijs van de NVA kwam dit doordat een aantal maatschappijen reeds activiteiten aan het ontplooien was. “Het euroverhaal had efficiënter opgepakt kunnen worden. Nu proberen individuele verzekeraars elkaar hiermee de loef af te steken. Dat kost ze bovendien een heleboel geld.”
Doublures
De NVA schrijft in het eigen huisorgaan de Reflector: “Gezien de reeds aanzwellende algemene informatiestroom over dit onderwerp, is er geen behoefte aan nog meer van hetzelfde van alle maatschappijen waar een assurantiekantoor mee werkt. Er is al genoeg informatie te verwerken, ook op andere terreinen. Doublures aangaande de euro zijn dus niet bepaald gewenst. Verzekeraars kunnen hun inspanningen beter richten op specifieke informatie en het inspelen op individuele behoeften van het intermediair.”
Ook de NBvA meldt dat de kritiek met name bedoeld is op de stroom van algemene informatie over de euro. Volgens de standsorganisatie uit Tiel verdwijnt veel van dit soort informatie regelrecht in het ‘ronde archief’.
“Gerichte informatie over de (euro)voornemens per maatschappij is wel wenselijk. Iedere maatschappij zal bijvoorbeeld duidelijk moeten maken hoe het intermediair kan inspelen op de wens om naar de klant in gulden én euro te communiceren ter gewenning en omdat dit voor langjarige contracten relevant is”, aldus Jorg Arends van de NBvA.
Ondanks deze kritiek zouden de standsorganisaties zelf ook ‘euroboter’ op het hoofd hebben, aangezien toezeggingen om eigen voorlichtingsbrochures voor het intermediair te produceren nooit zijn nagekomen. Volgens een euro-actieve maatschappij heeft dit verzuim de individuele inspanningen van verzekeraars doen toenemen. “De standsorganisaties zijn zélf niet tot actie overgegaan. Ze lagen wat de euro betreft ‘op hun rug’. Om die reden zijn NVA en NBvA eigenlijk ook uitgenodigd om zitting te nemen in de euro werkgroep van het Verbond. De werkgroep wilde ze tot actie manen”, aldus een zegsman.
NBvA-secretaris Boudewijn van Uden verwerpt dit verwijt. “Wij hebben nooit zulke toezeggingen gedaan. Waarom zouden er nóg meer brochures gemaakt moeten worden? De NBvA informeert haar leden voldoende over de euro en met behulp van de bestaande communicatiemiddelen”.
In het nieuwe ‘eurojournaal’ van Fortis drijft een cartoon de spot met de stroom van (euro)informatie die op het intermediair afkomt.
Euro-vragen van het intermediair
De euro helpdesk van Fortis krijgt naar eigen zeggen met grote regelmaat vragen voorgelegd van tussenpersonen over de invoering van de euro. Hier volgen enkele van de meest gestelde vragen, met antwoord.
Wat betekent de komst van de euro voor pensioenen en levensverzekeringen?
Pensioenen en verzekeringen moeten worden gezien als contracten. In de Europese wetgeving is vastgelegd dat guldenbedragen in contracten met ingang van 1 januari 2002 gelezen moeten worden als bedragen in euro’s, omgerekend tegen de officiële koers. De bedragen worden van rechtswege omgezet.
Mogen contracten die worden aangepast aan de euro ook op andere punten worden gewijzigd?
Nee, de overige contractvoorwaarden mogen niet worden gewijzigd bij de invoering van de euro.
Wanneer wordt de koers van de euro ten opzichte van de gulden bekend?
In mei 1998 wordt een vooraankondiging gedaan, waarna op 1 januari 1999 de koers definitief wordt vastgesteld. Deze kan nog enigszins afwijken van hetgeen aangekondigd is.
Vanaf wanneer kan ik mijn belastingaangifte in euro’s doen?
Iedereen mag vanaf belastingjaar 1999 aangifte doen in euro’s, maar dat is nog niet verplicht. Vanaf 2002 luiden alle belastingaangiftes in euro’s.
Wanneer moeten jaarrekeningen worden opgesteld in euro’s?
De jaarrekening van 2001 is de laatste die nog in guldens mag worden opgemaakt, mits dit gebeurt voordat de gulden als wettig betaalmiddel verdwijnt. Vanaf 1999 is het reeds toegestaan.
Moeten bedrijven een boekhouding in twee valuta’s gaan bijhouden?
Voor veel kleine bedrijven ligt het voor de hand om de administratie tot 2002 in guldens te blijven doen en daarna over te schakelen op de euro. Internationaal opererende bedrijven komen in 1999 al veel in aanraking met de girale euro en moeten daarom overwegen of het niet beter is om tijdelijk een dubbele boekhouding te gaan voeren.

Reageer op dit artikel