nieuws

Fortis Corporate Insurance introduceert ‘Milieuschademeter’

Archief

Fortis Corporate Insurance heeft in het kader van de milieuschadeverzekering een hulpmiddel op de markt gebracht: de Milieuschademeter.

De Milieuschademeter is een berekeningsmethodiek, die door Fortis is ontwikkeld in samenwerking met het Ingenieursbureau Oranjewoud. Met behulp van gegevens als grondsoort, het soort schadelijke stoffen waarmee wordt gewerkt en de bestemming van de omgeving, kan het wenselijke verzekerde bedrag worden vastgesteld. Dit geldt zowel voor de eigen locatie als voor de locatie van derden.
Fortis stelt dat de meter benut kan worden voor het vaststellen van het te verzekeren bedrag onder een milieuschadeverzekering voor zowel de basis-, uitgebreide gevaren- en de topdekking. Bedrijfstakken waarin dat normaliter kan, zijn de detail- en groothandel, horeca, fabricage, kantoren en instellingen, aldus Fortis.
Gereduceerd tarief
Indien de Milieuschademeter niet kan worden gehanteerd, of als om andere reden bijstand van een externe deskundige gewenst is, kan rechtstreeks ‘Oranjewoud’ worden ingeschakeld. Hierbij kan aanspraak worden gemaakt op een gereduceerd tarief, mits de milieuschadepolis bij Fortis Corporate Insurance wordt gesloten.
Overigens wordt in de documentatie nadrukkelijk gesteld, dat gebruik van de milieuschademeter geen garantie tegen onderverzekering biedt.

Reageer op dit artikel