nieuws

Fortis ASR pareert kritiek Nivre-voorzitter

Archief

Fortis ASR herkent zich niet in de kritiek van Nivre-voorzitter Gerard Böttcher op het concept ‘Schaderegeling met Bevoegdheid’, waarbij tussenpersonen bij schades tot € 2

500 zonder tussenkomst van een schadebehandelaar het hele schadetraject afhandelen. “Onze tussenpersonen werken namelijk ook met experts. Het verschil is alleen dat zij deze nu zelf kunnen inschakelen en dit niet via de maatschappij hoeven te doen”, aldus Fortis ASR. Ook aan een goede invulling van het fraudeprotocol wordt aandacht besteed in de vorm van procedures en instructies voor fraudedetectie. “Er is dus geen sprake van dat Schaderegeling met Bevoegdheid tegen de doelstellingen van het Deltaplan Fraude ingaat.”

Reageer op dit artikel