nieuws

Fortas tekent het voor je uit op Internet

Archief

In de regel is het niet eerlijk om Internet-sites van verzekeringsmaatschappijen te vergelijken met, of tegen dezelfde meetlat te houden als die van het intermediair. Al was het maar wegens de grote verschillen in beschikbare budgetten. De website van het Alphense adviesbureau Fortas is een voorbeeld van een Internet-toepassing die zo’n vergelijking wel aankan.

door Marenna van Reijsen en Joost Steins Bisschop
Fortas
www.fortas.nl
De homepage verwelkomt ons met twee tekeningen; de Fortas-medewerkers heten ons welkom (‘Klik hier en u wordt verder door ons geïnformeerd’) en daarnaast krijgen we de uitnodiging om online een analyse van de pensioensituatie te maken. De grafische toon is gezet, geduld is een schone zaak bij Fortas. Maar, het loont. Fortas stelt zich voor als een adviesbureau dat bemiddelt in financiële dienstverlening voor particulieren en bedrijven. Informatie over wie en wat Fortas is, blijkt heel bescheiden te zijn weggewerkt onder een icoon aan het einde van de pagina.
Situaties
We hebben wel eens eerder de kreet event-driven gelanceerd; hier gebeurt het. Zes situaties worden ons voorgeschoteld, variërend van het ontmoedigende ‘Helaas door reorganisatie is er voor jou geen werk meer’ (over ontslag en handdrukken) tot ‘Kijk… dit is het huis dat we zoeken’ (over het vinden van je droomhuis). De andere situaties zijn: ‘Welkom, we zijn blij dat u bij ons komt werken’ (checklist voor sollicitatiegesprek), ‘Wat we nodig hebben is een financiële planning’ (wat is het, heb je het wel nodig?), ‘Op welke manier kan ik nu het beste gaan sparen’, en bij een tekening met verontruste figuren wijzend naar een diagram met het stijgende personeelsverloop de vraag: ‘Wat moeten we hier nu aan doen?’. Uit het leven gegrepen, Fortas gaat het ons allemaal toelichten.
De diepgang per situatie verschilt. Soms worden ons aanvullende voorvallen voorgeschoteld, soms een checklist, tips, een test, soms onduidelijke grafieken (financiële planning) of een verwijzing naar een andere site (NVM, Financeweb), maar altijd een grote tekening.
Vaak worden we vrij snel doorverwezen naar een aanvraagformulier dat standaard en onafhankelijk van de gekozen situatie wordt gepresenteerd. De presentatie is duidelijk, Fortas legt voldoende uit. Bij enkele situaties is er een rechtstreekse link naar de online pensioenanalyse/-berekening.
Pensioenanalyse
De pagina met de online berekening verwelkomt ons met de woorden dat het een goed idee is dat we eens stil staan bij de pensioensituatie. Op de tekening zit mijnheer klaar achter de pc terwijl mevrouw met opgekrulde benen op de bank zit te lezen. Ze is gerust, want haar foto staat op het bureau van meneer.
We kunnen kiezen uit informatie over hoe het pensioen wordt opgebouwd of online een analyse maken van de pensioensituatie. We krijgen tevens het advies om de pensioenopgaven bij de hand te hebben.
Op de pagina’s van de pensioenanalyse wordt gewerkt met frames. Het linkerdeel bevat de in te vullen vragen, in het kader rechts volgen heldere instructies. Met behulp van oplichtende rode pijltjes bladeren we door de analyse. Ook bij onjuiste invoer van gegevens krijgen we duidelijke hulp zonder dat we het hele formulier opnieuw moeten invullen.
De resultaten worden grafisch weergegeven. In beeld krijgen we een overzicht van het huidige salaris, gevolgd door de inkomsten na pensionering. De eventuele tekorten kunnen we opvragen door op de leeftijd te klikken. Een apart icoon biedt een uitgebreide cijfermatige toelichting op het resultaat. De volgende pagina geeft Fortas ook inzicht in de gevolgen voor nabestaanden bij overlijden van de ‘hoofdpersoon’.
De grafiek biedt de mogelijkheid om de inkomsten te wijzigen, en wel omlaag. Dit heeft gelukkig geen gevolg voor de hoogte van het pensioen.
Ter afsluiting vinden we ook hier weer de verwijzing naar het standaard invulformulier waarin we behalve informatie over het WAO-gat en rentegroeifondsen, ook kunnen vragen of Fortas contact met ons opneemt. Ons e-mail-adres wordt gevraagd. De wijze waarop contact zal worden opgenomen wordt niet onthuld. Wel dat het geheel vrijblijvend zal gebeuren.
Conclusie
Jippie! Fortas denkt vanuit situaties waarin de bezoeker zich wellicht kan herkennen in plaats van droge brochureteksten. De pensioenberekeningen zijn uitgebreid en overzichtelijk, we gaan ervan uit dat ze ook inhoudelijk correct zijn.
De aandacht zou zich voor Fortas moeten richten op de opvolging. Als we meer informatie over pensioenen willen weten, wordt dan onze zojuist ingevulde berekening meegestuurd? Waarschijnlijk niet. Fortas blijft zich gedragen als een bekende die veel te lang ‘meneer’, of ‘mevrouw’ tegen ons blijft zeggen, ook al hadden we al een paar keer gezegd dat hij best mag tutoyeren. Discretie is te prijzen, maar twee keer dingen vragen, getuigt van minder interesse.
‘Aan het materiaal mag het niet liggen’; u kent ze wel, die types die perfect gekleed met de modernste outfit op de piste komen. Fortas kan nog skiën ook, nu op weg naar de rode pistes.
Marenna van Reijsen is hoofd publicaties en onderzoek van New Media Marketplace (NMM), een kenniscentrum op het gebied van informatie- en communicatietechnologie in onder meer de financiële dienstverlening. Joost Steins Bisschop is directeur van de SPC Groep, waarvan NMM onderdeel is.
Beoordeling Fortas Adviesburo
Vorm
Rustige vormgeving. De stijl van de tekeningen is consistent doorgezet. Informatie-buttons als Home, Menu, Index, E-mail en Fortas staan onderaan op de pagina’s. Enkele pagina’s bevatten middels animaties bewegende iconen.
Inhoud
Vanuit elke getekende situatie worden de financiële begrippen toegelicht, wel of niet in de vorm van een hyperlink. Veel van die informatie vinden we ook onder de icoon ‘Index’. Deze index biedt een uitgebreid ABC van in de site gehanteerde begrippen en verwijzingen.
Ook vinden we hier informatie van meer algemene aard, zoals ‘rentegroeifondsen’ met een link naar de Amsterdamse Effectenbeurs en de financiële nieuwspagina van de NOS, over het ‘WAO-gat’, een link naar vereniging Eigen Huis en informatie over het zoeken van een baan met links naar diverse relevante websites.
Prikkel
De actuele informatie over opbouw pensioen en over financiële planning zal zeker de consument van dienst zijn. De pensioenanalyse is daarbij een informatief, duidelijk en vrijblijvend speeltje om inzicht te krijgen in je eigen pensioensituatie
Mediumgebruik
De online berekening is snel en zorgt ervoor dat de site meer biedt dan alleen informatie. Het starten van een tweede browser (bij sommige links naar externe sites) beschouwen wij als een ongewenste intimiteit. Niet iedereen zal begrijpen wat er gebeurt.
Er is gretig gebruik gemaakt van Java, Java-scripts, Frames en ‘animated gif’s’, en meestal nog functioneel ook. Fortas adviseert Netscape 3.0, wij adviseren een snelle computer en een goede verbinding met de provider.
Betrokkenheid
Het standaard formulier om in contact te komen met Fortas, duikt overal op; dit toont geen overmatige interesse in de bezoeker. Beter zou zijn om aansluitend bij het onderwerp van de pagina een gedeeltelijk ingevuld formulier aan te bieden.

Reageer op dit artikel