nieuws

Forse winststijging uitvaartbedrijf AVVL

Archief

Uitvaartverzekeraar en -verzorger AVVL heeft zijn winst vorig jaar met 28% verhoogd tot f 4,9 (3,9) mln.

Het nettoresultaat werd daarbij nog negatief beïnvloed door een eenmalige voorziening voor de overgang naar de euro, groot f 1,2 mln. Grootste winstmaker van AVVL Uitvaartzorg is crematoriumbedrijf CVN, met een technisch resultaat van f 4,9 (3,1) mln. De natura-uitvaartverzekeraar AVVL boekte een technische winst van f 1,8 (1,2) mln.
In opdracht van verzekeringsbedrijf AVVL werden vorig jaar 6.497 (6.695) uitvaarten verzorgd. CVN verzorgde zelf 16.510 (14.921) uitvaarten, waarvan 16.296 crematies. De omzet van CVN bedroeg f 31,7 (26,7) mln.
AVVL boekte een omzet van f 83,8 (78,5) mln. Aan brutopremies kwam f 27,5 (26,2) mln binnen, waarvan f 19,1 (17,8) mln periodiek. AVVL telde eind vorig jaar 424.422 (415.949) verzekerden. Door de beëindigde samenwerking met Reaal verwelkomde de Diemense verzekeraar iets minder nieuwe verzekerden dan in 1997: 18.245 tegen 20.009.
Opzeggingen
Er zegden vorig jaar 3.275 (2.755) mensen hun polis op. Dat komt onder meer door het feit dat AVVL meer met tussenpersonen samenwerkt. “Wij verkopen veruit de meeste polissen via direct-mail, vaak ondersteund door onze lokale contactpersonen. Dat levert in vergelijking met posten van tussenpersonen minder verval op”, aldus AVVL-directeur Koos Vermeulen. “Bij het intermediair komt het relatief vaak voor dat mensen na het sluiten van het contract geen premie betalen. Die ‘opzeggingen per ingang’ tellen wij ook als royementen.”
Volgens Vermeulen verloopt het fusieproces met Nuva naar tevredenheid. “De verenigingen hebben een eerste rapport afgeleverd en dat was zeer positief. Integratie van de verzekerings- en uitvaartbedrijven is op een later tijdstip gepland.” Bij AVVL werken 248 (203) mensen.

Reageer op dit artikel