nieuws

Forse winststijging bij Delta Lloyd Bank

Archief

Delta Lloyd Bank heeft vorig jaar een nettowinst van f 9,4 (f 5,8 mln) behaald: een toename van 60%.

Alle inkomstencategorieën van de bank (rente, provisie en overige baten) droegen bij aan de winsttoename. De totale baten beliepen in totaal f 31,4 mln, 35% meer dan het jaar daarvoor. Het balanstotaal van de bank overschreed de grens van f 1 mld, het eigen vermogen bedroeg meer dan / 100 mln.
Verschillende sectoren van de bank kenden een sterke groei van het cliëntenbestand. een belangrijk rol zou hierbij zijn gespeeld door de ruim zeshonderd assurantietussenpersonen die inmiddels bij de bank bankieren. In totaal brachten zij éénderde van de nieuwe vermogende cliënten binnen, aldus Delta Lloyd Bank. Ook de spaar- en beleggingsrekeningen die uitsluitend via het intermediair gedistribueerd worden, lieten een forse toename zien. Vice-voorzitter Stalenhoef zegt het verheugend te vinden dat meer tussenpersonen de weg weten te vinden naar de bank.

Reageer op dit artikel