nieuws

Forse winstsprong Postbank Schade

Archief

Het schadebedrijf van de Postbank heeft vorig jaar een forse winstsprong gemaakt

Het nettoresultaat groeide naar € 12,1 (3,0) mln. De explosieve stijging is volgens de Postbank primair te danken aan de toename van niet-gerealiseerde resultaten op aandelenbeleggingen. De brutopremie groeide naar € 56,0 (53,5) mln, waarvan voor eigen rekening € 53,1 (52,0) mln. De premie Ongevallen en ziekte steeg naar € 46,6 (45,5) mln. In brand nam de premieomzet toe tot € 7,7 (6,6) mln en in Overige varia tot € 1,7 (1,5) mln. In de ongevallentekening was sprake van een terugloop met € 0,3 mln in premiedoor opheffing van de (Premium)Pluspakketten. Het technisch resultaat kwam uit op € 17,6 (17,5) mln. De bedrijfskosten namen toe naar € 14,3 (12,2), met name als gevolg van interne concerndoorbelastingen, aldus de Postbank.

Reageer op dit artikel