nieuws

Forse winstgroei Postbank Schade

Archief

Postbank Schade heeft vorig jaar een forse verbetering van het resultaat bewerkstelligd. Het stopzetten van de verliesgevende bromfietsportefeuille heeft zijn vruchten afgeworpen.

Postbank Schade boekte een brutopremiestijging van 6,8% tot f 76,6 (71,7) mln, waarvan voor eigen rekening f 73,8 (66,7) mln. De stijging vond plaats ondanks het stopzetten van de bromfietsverzekering in mei 1999, naar aanleiding van aanhoudende verliezen. In de branche Motorrijtuigen daalde het premie-inkomen daardoor van f 7,9 mln tot f 0,2 mln.
De premie Ongevallen en Ziekte steeg naar f 67,3 (56,0) mln. Zowel de verkoop van de Blue Travel Polis (doorlopende reisverzekering) als de Postbank Ongevallen Polis verliep goed. Het premievolume van de branches Brand en Overige Varia nam toe tot f 7,3 (6,2) mln, respectievelijk f 1,9 (1,6) mln.
Het technische resultaat verbeterde aanzienlijk tot f 18,3 (7,3) mln; in 1997 werd nog een verlies van f 1,6 mln geleden. De resultaatsverbetering heeft zich volgens de Postbank in alle branches voorgedaan, maar lijkt vooral toe te schrijven aan de weggevallen bromfietstekening.
De kosten van Postbank Schade bleven gelijk: f 24,0 (18,7) mln. De nettowinst ging omhoog naar f 12,4 (5,3) mln.
Bij Postbank Verzekeringen waren vorig jaar 148 (142) medewerkers in dienst, van wie 71 (69) in het schadebedrijf.
Levenbedrijf
Postbank Leven boekte een omzetgroei van 7,8%. De brutopremie steeg tot f 497 (461) mln, waarvan f 362 (316) mln voor eigen rekening. Vooral de verkoop van koopsompolissen steeg met 25% fors: f 106,4 (85,3) mln. De premiebetalende levenpolissen brachten 4% meer premie binnen: f 390,7 (375,8) mln. De Postbank schrijft de stijging toe aan “een offensief scenario, bestaande uit een intensivering van de communicatie-inspanningen”. Die verhoogde marketingactiviteiten zullen ook dit jaar worden voortgezet.
Vorig jaar nam de productie van traditionele levensverzekeringen af. De beleggingspolis werd daarentegen veel vaker gesloten. Voor unit-linkedverzekeringen kwam in totaal f 92,7 (46,9) mln aan premie binnen, voor garantieverzekeringen f 404,4 (414,7) mln.
De kosten van het levenbedrijf van de Postbank stegen tot f 60,2 (44,7) mln, dankzij hogere marketing- en automatiseringskosten. Het technisch resultaat Leven daalde tot f 18,7 (23,1) mln. De nettowinst kwam bijna een kwart lager uit op f 32,8 (42,7) mln.

Reageer op dit artikel