nieuws

Forse vertraging voor e-ABS

Archief

Het elektronische assurantiebeurssysteem e-ABS heeft te kampen met aanzienlijke vertraging. De al eerder uitgestelde invoering van de module waarmee het sluiten van contracten mogelijk moet worden, is nu verschoven naar medio 2006. Ontwikkelaar Riskclick blijkt de module niet binnen budget en afgesproken doorlooptijd te kunnen bouwen. Naar aanleiding hiervan heeft beursvereniging VNAB Riskclick inmiddels in gebreke gesteld. Ondertussen wordt gezocht naar alternatieven. “Daarbij wordt met name gekeken naar een Nederlandse leverancier.”

Overigens werkt ook de in 2003 actief geworden module voor claimafhandeling nog niet naar behoren. “Eén van de grootste knelpunten vormt de traag werkende zoekfunctie”, zegt de VNAB. Vorig jaar bleek uit onderzoek onder de gebruikers dat voor 80% van hen de afhandeling van claims niet is versneld door het gebruik van e-ABS.

Reageer op dit artikel