nieuws

Forse terugloop aantal examenkandidaten

Archief

Afgelopen jaar waren er 5.077 minder deelnemers aan examens van de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA).

In 1999 namen nog 35.862 kandidaten deel, in 2000 waren dat er 30.785. Voor een deel komt dit op het conto van de Assurantie B-examens, waar 1.917 kandidaten minder deelnamen, maar ook in de branche Leven namen 474 kandidaten minder deel aan de examens. Overigens is deze daling bij vrijwel alle examens waar te nemen.
Navraag leert dat het opleidingsinstituut Nibe-SVV wel een afname van het aantal cursisten bespeurt, maar de daling is minder dan die bij de SEA-examens. Volgens Dik van Velzen van Nibe-SVV speelt de conjunctuur ook een rol. “Door de krapte op de arbeidsmarkt eisen werkgevers minder vaak dat hun (nieuwe) werknemers een cursus volgen. In de verzekeringsbranche zien we dat verschijnsel ook.” Van Velzen sluit ook niet uit dat het faillissement van de Stichting Assurantie Cursussen (SAC) in de daling een rol speelt.
Ook Henri Steenman, hoofd examenbureau van SEA, noemt de krapte op de arbeidsmarkt als aanleiding voor deze, in zijn ogen unieke, daling. “Ik zit hier al vijfentwintig jaar en het is voor het eerst dat we met een daling van het aantal examenkandidaten te maken hebben.” Volgens Steenman kan echter ook de nieuwe belastingwetgeving aanleiding zijn geweest voor cursisten om te wachten met het volgen van cursussen. “Ik zou mij kunnen voorstellen dat de cursisten wachten op de nieuwe syllabi voor de branche Leven.”
Geslaagden
Het percentage geslaagden is vorig jaar vrijwel gelijk gebleven. In 1999 slaagde 40,2%, in 2000 haalde 40,3% de eindstreep. De Assurantie B-examens hadden ook nu weer een negatieve invloed op de slagingspercentages.
Deed het onderdeel MKB het in januari nog goed met een percentage van 52,9%, in juni was het slagingspercentage voor dit onderdeel slechts 24,7%.
(module)examen datum deelnemers geslaagd in % Deelexamen B Particulieren 11/01/00 4864 26,3 Deelexamen B MKB 11/01/00 2085 52,9 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 18/01/00 142 74,6 Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen 18/01/00 68 77,9 Overige variaverzekeringen 18/01/00 49 89,8 Verkeersrecht en OVS 18/01/00 156 80,1 Personenschade 18/01/00 97 72,2 Schaderegeling bij brandverzekering 18/01/00 35 37,1 Pensioenpraktijk II 18/01/00 377 73,7 Basiscursus Intermediair 18/01/00 209 48,8 Internationale aspecten M&S 19/01/00 48 79,2 Goederenverzekering 19/01/00 21 38,1 Hypotheekadviseur 19/01/00 101 71,3 Nettokoopsomber. op één leven 15/02/00 116 40,5 Waarden bij levensverzekering 15/02/00 29 27,6 Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 15/02/00 319 49,2 Juridische en fiscale aspecten van pensioen 15/02/00 331 74,6 Motorrijtuigverzekering en aanv. verzekeringsvormen 07/03/00 141 61,7 Aansprakelijkheidsrecht 07/03/00 235 56,6 Medische variaverzekeringen 07/03/00 108 54,6 Materiële schade 07/03/00 93 78,5 Risicokennis en premie 07/03/00 26 42,3 Brandverzekeringstechniek 07/03/00 36 44,4 Bedrijfsschadeverzekering 07/03/00 21 76,2 Burgerlijk proces- en bew. recht 08/03/00 67 59,7 Pensioenpraktijk I 08/03/00 994 42,1 Verzekeringspraktijk Brand 08/03/00 50 62,0 Verzekeringspraktijk Inkomen 08/03/00 98 30,6 Verzekeringspraktijk Aansprakelijkheid. 08/03/00 75 52,0 Vervoersrecht 08/03/00 28 67,9 Gevolmachtigde agent 08/03/00 157 65,6 Intrest- en kansberekening 18/04/00 76 57,9 Nettokoopsomberekeningen en polispremie 18/04/00 78 55,1 Pensioenberekeningen 18/04/00 27 81,5 Employee Benefits 18/04/00 113 82,3 Juridische structuur en basisvormen 18/04/00 263 54,8 Pensioenvoorzieningen 18/04/00 316 68,7 A Algemene Assurantiekennis 01/05/00 537 41,3 A Variaverzekering 01/05/00 385 31,7 A Brandverzekering 02/05/00 360 51,4 A Transportverzekering 02/05/00 325 39,4 A Levensverzekering 03/05/00 535 34,4 Inleiding verzekeringsbedrijf 03/05/00 436 51,1 Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen 09/05/00 213 49,3 Algemene aansprakelijkheidsverzekeringen 09/05/00 63 46,0 Overige variaverzekeringen 09/05/00 64 64,1 Verkeersrecht en OVS 09/05/00 125 53,6 Personenschade 09/05/00 110 71,8 Schaderegeling bij brandverzekering 09/05/00 36 55,6 Pensioenpraktijk II 10/05/00 417 40,3 Basiscursus Intermediair 10/05/00 216 47,7 Internationale aspecten M&S 10/05/00 77 72,7 Verzekeringspraktijk Zorg 10/05/00 83 67,5 Verzekeringspraktijk Leven 10/05/00 513 37,6 Verzekeringspraktijk Motorrijtuigen 10/05/00 41 34,1 Binnenvaartcasco 10/05/00 25 72,0 AWBZ 10/05/00 115 54,8 Zorgverzekering acceptatie 16/05/00 187 56,1 Zorgverzekering schade 16/05/00 152 45,4 Basis zorgverzekering 16/05/00 360 51,9 Natuurlijke personen en rechtspersonen 23/05/00 201 43,8 Lijfrenteverzekering 23/05/00 213 48,8 Hypotheekadviseur 23/05/00 105 39,0 Financiële planning 23/05/00 86 17,4 Deelexamen B Particulieren 06/06/00 4003 21,1 Deelexamen B MKB 06/06/00 2379 24,7 Basisopleiding Expertise 06/06/00 86 44,2 Juridische en fiscale aspecten van pensioen 19/09/00 231 55,8 Nettokoopsomberekeningen op één leven 19/09/00 46 50,0 Fiscale aspecten en kapitaalverzekering 19/09/00 128 61,7 Waarden bij leversverzekering 19/09/00 51 66,7 Pensioenvoorzieningen 17/10/00 182 69,8 Juridische structuur en basisvormen 17/10/00 198 23,7 Zeecasco 17/10/00 23 26,1 Aansprakelijkheidsrecht 31/10/00 249 60,6 Brandverzekeringstechniek 31/10/00 41 46,3 Materiële schade 31/10/00 100 58,0 Motorrijtuigverzekering en aanverw. Verz. vormen 31/10/00 148 50,0 Risicokennis en premie 31/10/00 37 16,2 VP Transport 31/10/00 3 33,3 Medische Variaverzekeringen 31/10/00 91 57,1 Pensioenpraktijk I 01/11/00 902 21,8 Burgerlijk proces- en bewijsrecht 01/11/00 78 73,1 Nettokoopsomberekeningen en polispremie 01/11/00 24 50,0 VP Inkomen 01/11/00 78 35,9 VP Brand 01/11/00 67 44,8 Intrest- en kansberekening 01/11/00 75 32,0 VP Aansprakelijkheid 01/11/00 31 12,9 Pensioenberekeningen 01/11/00 43 65,1 A Algemene Assurantiekennis 28/11/00 539 28,0 A Variaverzekering 28/11/00 340 69,1 A Brandverzekering 29/11/00 352 54,3 A Transportverzekering 29/11/00 302 71,9 A Levensverzekering 30/11/00 418 54,3 Transportverzekeringstechniek 30/11/00 21 47,6 VP Leven 12/12/00 419 40,6 Zorgverzekering acceptatie 12/12/00 78 46,2 Natuurlijke personen en rechtspersonen 12/12/00 327 33,3 VP Motorrijtuigen 12/12/00 84 39,3 Basis zorgverzekering 12/12/00 289 66,4 Lijfrenteverzekering 12/12/00 151 35,1 Zorgverzekering schade 12/12/00 98 45,9 AWBZ 12/12/00 44 63,6 Totaal aantal deelnemers 2000 30785 40,3

Reageer op dit artikel