nieuws

Forse stijging van resultaat voor CZ Gedragen door een sterk beleggingsresultaat

Archief

is het totale resultaat van zorgverzekeraar CZ vorig jaar gestegen naar

165 (58) mln. De maatschappij had ruim twee miljoen verzekerden in de boeken staan. Bij de presentatie van de jaarcijfers 2005 spreekt CZ over een “goed jaar”. De premie-inkomsten lieten een plus zien en stegen naar ? 3,1 (3,0) mld. Het totale verzekeringsresultaat, waarvan een groot deel bestond uit eenmalig vrijgekomen voorzieningen als gevolg van de invoering van de nieuwe zorgverzekering, daalde echter tot ? 63 (89) mln. Voor dit jaar verwacht de verzekeraar voor de basisverzekering een negatief verzekeringstechnisch resultaat tussen de ? 25 en ? 30 mln en voor de aanvullende verzekeringen nog eens circa ? 5 mln. Reden hiervoor is onder meer dat CZ onder druk van de collectieve markt de premies voor 2006 nog verder heeft verlaagd. “Wij calculeren ieder jaar een negatief verzekeringsresultaat in”, legt een woordvoerder uit. “Op die manier kunnen we onze aandeelhouders laten delen in ons vermogen en de premie laag houden.” Verzekerdenpopulatie CZ had vorig jaar 1,4 miljoen ziekenfondsverzekerden met een premie-inkomen van ? 2,3 (2,1) mld en een verzekeringsresultaat van ? 17 (68) mln. De 624.000 particulier verzekerden zorgden voor een premie-inkomen van ? 683 (715) mln en een verzekeringsresultaat van ? 56 (14) mln. De premieomzet voor de aanvullende verzekeringen bedroeg ? 206 (200) mln – afkomstig van 1,3 miljoen aanvullend verzekerden – met een verzekeringsresultaat van ? -10 (7) mln. Het totale eigen vermogen nam toe en kwam uit op ? 1,2 mld (957 mln). De verzekeraar zag vorig jaar 27.800 verzekerden vertrekken. Het aantal verzekerden steeg dit jaar met 60.000, waarmee de teller voor CZ nu op 2.054.000 staat. “Dat aantal is meer dan verwacht. We hadden – gelet op de heftige prijsconcurrentie en stuntacties van andere verzekeraars – gerekend op een gelijk blijvend aantal verzekerden”, aldus de verzekeraar. In de zuidelijke provincies had CZ het grootste marktaandeel verzekerden op basis van het inwonersaantal (per 1 januari 2005): zowel in Limburg als in Zeeland bedroeg dit 46% en in Noord-Brabant was het 29%. In de overige provincies varieerde het marktaandeel van 1 % (Friesland) tot 9% (Gelderland). Op 1 juli vorig jaar had de zorgverzekeraar ook nog ruim 16.000 verzekerden in België en circa 8.000 verzekerden in Duitsland.

Reageer op dit artikel