nieuws

Forse stijging schadelast DAS

Archief

Vorig jaar is een einde gekomen aan de strakke schadebeheersing door DAS Rechtsbijstand.

De externe schadelast steeg met ruim 18% tot f 27,6 mln. Die post schommelde al vier jaar lang rond de f 23 mln. De totale schadelast kwam vorig jaar uit op bijna f 80 mln, na een aantal jaren rond de f 70 mln te zijn gestabiliseerd. Door de schadestijging was DAS zelfs genoodzaakt per 1 januari een lichte premieverhoging door te voeren.
Ook de bedrijfskosten kwam hoger uit: f 44,5 (41,6) mln. Aan provisie werd f 26,6 (24,6) mln uitbetaald.
De marktleider in rechtsbijstandverzekeringen profiteerde van het gunstige rechtshulpklimaat. Het brutopremie-inkomen steeg met 8% tot f 125 (116) mln. De verdeling over de drie segmenten is als volgt: 45% gezinsrechtsbijstand, 40% bedrijf en 5% motorrijtuigen.
Voor belastingen boekte DAS een resultaat van f 7,1 (8,2) mln. Na belastingen bleef een nettowinst over van f 4,6 (5,3) mln. De solvabiliteit van DAS bedraagt f 53,8 (44,4) mln, waarmee een marge van 260% bereikt is.

Reageer op dit artikel