nieuws

Forse omzetgroei bij verzekeraar ABN Amro

Archief

ABN Amro Verzekeringen heeft in de eerste helft van dit jaar een nieuw hoofdstuk aan het groeiscenario toegevoegd.

De bankverzekeraar boekte een brutopremie-inkomen van f 881 (677) mln: een stijging van 30%. Zowel het leven- als het schadebedrijf droeg bij aan die groei.
ABN Amro Leven kwam in de eerste zes maanden van 1999 tot een premie-omzet van f 715,5 (551,0) mln. De koopsomproductie kwam 14% hoger uit op f 337,6 (297,0) mln. De levensverzekeringen tegen periodieke premiebetaling namen een enorme vlucht: 49% meer premie tot f 378,0 (254,0) mln. Het technische resultaat kreeg ook een flinke duw omhoog: f 24,7 (17,0) mln.
ABN Amro Schade was goed voor een premie-omzet van f 165,5 (126,2) mln. De grootste groei kwam uit de Overige branches: f 50,0 (22,7) mln. De branche Ongevallen & Ziekte dikte aan tot f 41,7 (34,0) mln brutopremie. Motorrijtuigen was goed voor f 40,8 (39,4) mln en Brand voor f 33,0 (30,1) mln.
Het technische resultaat van het schadebedrijf daalde licht, tot f 15,1 (16,2) mln. De brancheverdeling is als volgt: Ongevallen & Ziekte f 2,8 (3,0) mln, Motorrijtuigen f -1,7 (2,6) mln, Brand f 7,8 (3,4) mln, en Overige f 6,1 (7,1) mln. (Zie voor resultaten 1998 van ABN Amro Verzekeringen pag. 26)

Reageer op dit artikel