nieuws

Forse omzetgroei bij Onderlinge ‘s-Gravenhage

Archief

Met een productiegroei van 31%, tot bijna _ 5 mld verzekerd kapitaal, heeft Onderlinge ‘s-Gravenhage een sterk jaar achter de rug.

De groei schrijft de maatschappij toe aan een toenemend aantal tussenpersonen en extra verkopen door de kantoren waarmee al werd samengewerkt. Een duizendtal zelfstandige tussenpersonen brengt 90% van de productie binnen. De resterende 10% komt van de eigen adviseurs.
Het brutopremie-inkomen steeg met 17% tot _ 119 (101) mln. Daarvan is _ 62 (50) mln afkomstig van koopsompolissen. De maatschappij noemt hypotheken en pensioenopbouw als redenen voor de gestegen afzet. “In toenemende mate zijn hypotheken bij de grote hypotheekverstrekkers gekoppeld aan een levensverzekering van Onderlinge ‘s-Gravenhage”, stelt de maatschappij. “Meer dan 40% van de nieuwe premieproductie was hypotheekgebonden.” Van de koopsomproductie betreft 20% direct ingaande lijfrenten.
Provisielast
De winst van de onderlinge daalde tot _ 14,4 (16,0) mln. De oorzaak ligt met name bij de provisielasten, ter grootte van _ 15,9 (11,1) mln, die direct ten laste komen van het resultaat. Over de circa 480.000 polissen wordt in totaal _ 12,75 (15,9) winst verdeeld.
Schadedochter Neerlandia van 1880 realiseerde in 2005 een nettowinst van _ 9,1 (9,8) mln.

Reageer op dit artikel