nieuws

Forse omzetdaling Allianz

Archief

De premieomzet van Allianz Nederland is vorig jaar stevig geslonken. Toch typeert de directie 2005 als een uitstekend jaar: de winst bereikte namelijk een recordhoogte.

De premieomzet (exclusief buitenlandse premies) daalde met 8% tot _ 1.287 (1.404) mln. Een daling in vrijwel alle schadebranches bracht de premieomzet van Allianz Schade 5% lager op _ 930 (981) mln. Alleen in Aansprakelijkheid noteerde Allianz omzetgroei. Het premie-inkomen in de branche Motorrijtuigen was vergelijkbaar met 2004. Toen kwam de teller in Allianz’ grootste branche exact uit op _ 600 mln.
De premieomzet Leven (exclusief buitenlandse premies) daalde met ruim 15% tot _ 357 (423) mln. De koopsomproductie daalde zoals verwacht flink. In 2004 werd namelijk nog een grote productie binnengehaald via het Garantiefonds. In 2005 werden nieuwe inschrijvingen gestaakt, omdat de winstgevendheid onvoldoende was. Echter, ook de periodieke premieomzet daalde, met 1%. “Het niveau van expirerende polissen en afkopen kon niet volledig worden ingelopen met nieuwe productie.”
Druk op marge
De winst van Allianz Nederland bereikte vorig jaar een recordhoogte van _ 155 (104) mln. Vooral de schadeverzekeringen rendeerden goed. Operationeel was de winst daar _ 140 (110) mln, tegen _ 43 (43) mln voor Leven.
Grondslagen onder het goede schaderesultaat waren: het uitblijven van stormen en grote brand- en bedrijfsschades, minder schadegevallen met motorvoertuigen en minder daaraan gerelateerde letselschades. In het levenbedrijf vielen goede resultaten op sterfte en beleggingen weg tegen extra pensioenkosten uit hoofde van IFRS-regels.
Dit jaar verwacht Allianz de recordwinst niet te gaan evenaren. “De strijd om de klant zal verder verhevigen, waardoor de druk op de marge verder zal toenemen.”
Nederland over 2005.

Reageer op dit artikel