nieuws

Forse kritiek overheidscommissie op Australische toezichthouder

Archief

Een speciaal hiervoor in het leven geroepen overheidscommissie geeft in een recent verschenen rapport forse kritiek geuit op de rol van de Australische toezichthouder APRA bij het faillissement van verzekeraar HIH in 2001

Volgens de commissie was het toezicht niet goed, heeft de Verzekeringskamer vele waarschuwingssignalen gemist, te laks opgetreden en in enkele belangrijke relevante zaken grove inschattingsfouten gemaakt. Zij komt tot de conclusie dat het faillissement vooral het gevolg is van het ontbreken van adequate reserveringen die de verzekeraar liep.

Reageer op dit artikel