nieuws

Forse hagelschade drukt resultaten Klaverblad

Archief

De hagelschade medio vorig jaar heeft het resultaat Motorrijtuigen van Klaverblad Verzekeringen in Zoetermeer sterk negatief beïnvloed. De nettowinst daalde licht naar f 18,9 (19,7) mln.

De onderlinge verzekeraar incasseerde in 1998 een brutopremie van f 178,0 (170,3) mln. Het technisch resultaat, na toerekening van kosten en opbrengst beleggingen, verbeterde licht tot f 16,7 (16,4) mln. De brutowinst nam toe naar f 31,6 (30,6) mln.
De nettowinst kwam lager uit, mede door de hagelschade van f 5,8 mln, waarvan f 2,5 mln ten laste van het resultaat werd gebracht. De resterende f 3,3 mln werd onttrokken aan de catastrofereserve.
Motorrijtuigen
In de grootste branche, motorrijtuigen, daalde het technisch resultaat. De WA-tekening bleef nog net positief: f 0,2 (4,3) mln. Het technisch resultaat van de cascotekening werd vrijwel gehalveerd naar f 2,1 (3,9) mln. De brutopremie steeg licht naar f 76,5 (75,5) mln, waarvan WA-premie f 44,1 (43,2) mln en cascopremie f 32,4 (32,2) mln.
De brutopremie in het marktsegment Brand steeg met % naar f 49,1 (47,2) mln met een resultaat technische rekening van f 4,4 (2,4) mln.
Ziekte/ongevallen
In de branche Ziekte en ongevallen boerde Klaverblad aanmerkelijk beter. De brutopremie groeide naar f 33,8 (30,9) mln. Het technisch resultaat nam fors toe naar f 10,3 (4,6) mln.
In de branche Overige varia boekte de onderlinge een negatief technisch resultaat: f -0,5 (+0,4) mln bij een brutopremie-inkomen van f 11,3 (11,0) mln.
In transportverzekeringen waren de resultaten opnieuw marginaal: de brutopremie bleef gelijk: f 0,6 (0,6) mln en het technisch resultaat steeg iets: f 0,1 (0,0) mln.
Het bescheiden levenbedrijf van Klaverblad dat zich richt op begrafenis- en risicoverzekeringen groeide naar een brutopremie van f 6,7 (5,1) mln bij een lager brutoresultaat van f 0,1 (0,7) mln.

Reageer op dit artikel