nieuws

Forse groei Zürich in met name Leven

Archief

Zürich Nederland heeft vorig jaar een forse groei doorgemaakt, met name in het levenbedrijf. Het bruto premie-inkomen van de maatschappij steeg tot f 836,1 (688,6) mln, een stijging van ruim 21%.

Het Nederlandse kantoor van de gelijknamige Zwitserse verzekeringsgroep zag de omzet met 25% stijgen tot f 661,7 (527,9) mln.
De bruto levenpremies namen met ruim 31% toe tot f 450,1 (343,2) mln, onder meer door een hogere productie in koopsommen. De netto premies beliepen f 448,9 (342,5) mln. De kosten en provisies kwamen uit op f 80,6 (67,9) mln, een groei van bijna 19%. De bruto winst steeg naar f 16,1 (13,0) mln.
Schadebedrijf
Het bruto premie-inkomen van het schadebedrijf nam met bijna 12% toe tot f 386,0 (345,4) mln. Deze groei kwam vooral op het conto van de branches auto en brand. De premies eigen rekening kwamen uit op f 232,1 (212,5) mln.
De kosten stegen met 26% tot f 100,1 (79,7) mln. De kostenstijging werd vooral veroorzaakt door hogere provisies in verband met premieverhogingen, en het treffen van verzekeringstechnische voorzieningen, aldus Zürich. Het verzekeringstechnische resultaat verslechterde naar f -34,7 (-31,4) mln, maar dankzij hogere beleggingsopbrengsten rolde er een iets hogere bruto winst uit van f 3,0 (1,8) mln.

Reageer op dit artikel