nieuws

Forse groei mondeling assurantie-onderwijs

Archief

De zeven instituten voor mondeling assurantie-onderwijs (mao’s) hebben in het vorige cursusjaar bijna twintig procent meer cursisten over de vloer gekregen. Alleen de Veluwse Assurantieclub zag het cursistenaantal teruglopen.

De zeven mao’s gaven in het cursusjaar 1996/1997 aan in totaal 16.340 mensen les. Het cursusjaar daarvoor maakten nog 13.821 mensen gebruik van het mondelinge assurantie-onderwijs, een stijging derhalve van 18,2%.
De grootste opleider is de Stichting AOC. Zij kreeg 6.049 (5.389) cursisten te verwerken, een groei van 12%. AOC is het opleidingsinstituut van de assurantieclubs: Het Markiezaat, Merwestreek, West Brabantse, Zeeland, VPV Rotterdam, Goudse en Amsterdamsche Beurs Club. Deze zeven clubs tellen in totaal 6.297 (6.440) leden.
De Stichting Assurantie Cursussen (SAC) gaf in het vorige cursusjaar aan 5.237 (4.667) mensen les, eveneens een groei van 12%. De negen bij SAC aangesloten assurantieclubs – Limburgse Noord en -Zuid, Meijerische, Oost Brabantse, Tilburgse, Gelderse, Gooische, Nijmeegse en de Utrechtse Provinciale – hebben gezamenlijk 7.502 (7.183) leden.
De SAC heeft daarmee de grootste achterban in onderwijsland. En juist de SAC wenst vooralsnog niet deel te nemen aan het landelijke opleidingsinstituut: een fusie van zes mao’s en de SVV (schriftelijk onderwijs).
Het Assurantie College – werkend voor de Haagse en Leidse – kon 50% meer cursisten verwelkomen: 1.774. Ook de noordelijke mao CAV – van de Noordelijke, Friese en Drentse – had flink meer cursisten: 1.806 (1.250), een groei van 44%.
Het aantal cursisten bij de Aoon – Zwolle, Deventer en Twentse – liep op tot 789 (675). De Savon – Kennemer, Kop van Noord-Holland en Zaanstreek – groeide tot 385 (301) cursisten. Alleen de Veluwse Assurantieclub, die het mondelinge onderwijs voor zijn leden nog zelf verzorgt, zag het cursistenaantal teruglopen tot 300 (357).
Leden
Het gezamenlijke ledental van de 28 assurantieclubs nam vorig jaar met 265 leden toe tot 23.675. Het ledental vertoont daarmee voor het tweede achtereenvolgende jaar een stijgende lijn. In 1995 werd nog een verlies geleden van bijna vijhonderd leden.
De grootste assurantieclub blijft de Rotterdamse VPV. Wel zag de VPV van alle clubs de meeste leden vertrekken: 105. Er resteren nu 2.597 leden. De Haagse AC volgt met 2.427 leden (+43) op de tweede plaats. De Utrechtse Provinciale Assurantie Club (Upac) heeft de Amsterdamsche Beurs Club van de derde plaats verdreven. Upac boekte de grootste ledenwinst (+250) en telt nu 2.277 leden. De ABC liet een veer van 54 leden en telt er nu 2.106.
De kleinste assurantieclub van ons land blijft Het Markiezaat met 227 (219) leden, direct gevolgd door AC Merwestreek met 229 (220) leden. Onder de kleine clubs beleefde AC Deventer een forse terugloop van 53 tot 267 leden.
Zoals gezegd is de SAC het opleidingsinstituut met de grootste achterban: 7.502 clubleden, gevolgd door de AOC met 6.297 clubleden. De achterban van de vijf andere mao’s ziet er als volgt uit: Assurantie College 3.371 (3.346) clubleden; CAV 2.697 (2.660) clubleden; Aoon 1.681 (1.603) clubleden; Savon 1.148 (1.146) clubleden; en de Veluwse AC 979 (1.032) clubleden. Ledental assurantieclubs 1997 1996 A’damsche BC 2.106 2.160 Deventer 267 320 Drentse 810 820 Friese 1.050 1.055 Gelderse 1.112 1.100 Gooische 570 531 Goudse 337 368 Haagse 2.427 2.384 Kennemer 286 285 Kop van NH 512 503 Leidse 944 962 Limburgse Noord 435 440 Limburgse Zuid 576 544 Markiezaat 227 219 Meijerische 420 471 Merwestreek 229 220 Noordelijke 837 785 Nijmeegse 411 440 Oost Brabantse 928 870 Tilburgse 773 760 Twentsche 873 798 Upac 2.277 2.027 Veluwse 979 1.032 VPV 2.597 2.702 West Brabantse 484 486 Zaanstreek 350 358 Zeeland 317 285 Zwolle 541 485 Totaal 23.675 23.410 Jaar Leden 1993 23.740 1994 23.742 1995 23.248 1996 23.410 1997 23.675

Reageer op dit artikel