nieuws

Forse groei Fortis in Leven via bankkanaal

Archief

De verkoop van polissen via zijn bankkantoren heeft sterk bijgedragen aan de groei van het levenbedrijf van Fortis. Omzet en nettowinst namen fors toe.

Het verzekeringsbedrijf van Fortis boekte in ons land een omzetstijging met bijna 23% tot f 4.205 (3.422) mln. De brutowinst werd meer dan verdubbeld tot f 710 (302) mln.
De bankverzekeraar noteerde een premiegroei van ruim 15%, resulterend in een brutopremie van f 2.616 (2.268) mln. Het levenbedrijf blijft volgens Fortis “uitstekend presteren”. Het levenbedrijf was opnieuw koploper met een toename van bijna 21% naar f 1.745 (1.448) mln brutopremie. De technische voorzieningen voor rekening van polishouders nam toe tot f 10.576 (10.349) mln en voor eigen rekening naar f 17.469 (16.980) mln.
Het schadebedrijf incasseerde in ons land f 870 (820) mln brutopremie, een stijging van ruim 6%. Verdeeld naar branches beliep de brutopremie in de eerste zes maanden: Ongevallen en ziekte f 174 (148) mln, Motorrijtuigen f 240 (216) mln, Brand f 264 (269) mln, en Overige varia f 192 (187) mln.
Het Nederlandse bankbedrijf boekte een omzet van f 2.127 (1.935) mln en een nettowinst van / 566 (502) mln.
Wereldwijd
Wereldwijd steeg de omzet in verzekeringen bij Fortis in de eerste zes maanden met 31% naar f 19.644 (15.012) mln. De brutopremie nam met 41% toe tot f 8.352 (5.904) mln. De verkoop via bankkantoren in de Benelux zorgde voor een premiegroei van 77%; via het intermediair nam de premiegroei toe met 17%.
Het premie-inkomen schade nam wereldwijd met 31% toe naar f 6.644 (5.055) mln, waarvan in Ongevallen en ziekte f 3.436 (2.221) mln, Motorrijtuigen f 1.053 (934) mln, Brand f 778 (752), en Overige varia f 1.377 (1.148) mln.
Qua technisch resultaat deden met name Motorrijtuigen en Brand het goed. In ons land zouden de maatregelen in Ziektekosten (ziekteverzuimpolissen) hebben bijgedragen aan het hogere technisch resultaat. De technische resultaten wereldwijd zijn: Leven f 575,2 (509,1) mln, Ongevallen en ziekte f 8,8 (11,0) mln, Motorrijtuigen f 26,4 (2,2) mln, Brand f 41,9 (26,4) mln, en Overige Varia f 30,9 (52,9) mln.
Het bankbedrijf incasseerde in de eerste zes maanden wereldwijd een nettowinst van f 1.545 (1.349) mln bij een gelijkgebleven omzet van f 8.383 mln. De totale nettowinst steeg met 31% naar f 2.556 (1.952) mln, waarvan f 1.179 (756) mln in verzekeringen, een stijging van 56% mede dankzij de verkoop van een belang in de Nationale Investeringsbank (NIB).

Reageer op dit artikel