nieuws

Forse groei bij ASN Bank

Archief

De door ASN Bank beheerde gelden zijn vorig jaar met 25% gestegen tot f 2,6 miljard.

Het aantal spaarrekeningen bij de ethisch verantwoorde instelling nam licht toe tot 151.931 (150.321), goed voor een spaartegoed van f 1.765 (1.548) mln. Het aantal beleggingsrekeningen steeg forser tot 25.590 (18.112). Het door hen belegde vermogen nam toe tot f 635 (355) mln. De Algemene Spaarbank voor Nederland, onderdeel van SNS/Reaal, boekte een nettowinst van f 11,7 (10,0) mln.
Het grootste door ASN beheerde beleggingsfonds is het ASN Aandelenfonds, met een fondswaarde van f 409 (207) mln. Het ASN Groenprojectenfonds is inmiddels goed voor een vermogen van f 162 (117) mln.

Reageer op dit artikel