nieuws

Forse daling premie ziektekosten FOV-verzekeraars

Archief

Het premie-inkomen van onderlinge schadeverzekeraars aangesloten bij de overkoepelende organisatie FOV is vorig jaar met 4% gedaald naar f 5,5 (5,8) mld. De grootste daling had plaats in de ziektekostenbranche.

De federatie van onderlinge verzekeraars (FOV) zag in 1996 het ledental per saldo afnemen tot 192 (195). De terugloop van het ledental werd volgens de FOV vooral veroorzaakt door fusies.
De FOV-leden hadden gezamenlijk een bruto premie-inkomen van f 5.536,8 (5.770,1) mln. De grootste branche motorrijtuigenverzekeringen boekte een zeer bescheiden groei van 1% tot f 2.051,4 (2.028,4) mln.
De ziektekostentekening had vorig jaar een bruto premievolume van f 1.114 (1.452,8) mln, een terugloop van 23,3%. In de branche aov, ziekte, en ongevallen groeide het premie-inkomen met ruim 10% tot f 700,7 (634,4) mln.
Een daling van f 5 mln premie incasseerde de branche brand (incl. storm/uitgebreide gevaren): f 1.030 (1.035) mln. In de hagelverzekering daalde het bruto premie-inkomen naar f 96,1 (96,3) mln.
De schepenverzekering had vorig jaar een premievolume van f 96,6 (85,6) mln, een stijging van 13%. Het bruto premie-inkomen van de branche overige varia, waaronder aansprakelijkheid, steeg met 35% tot f 447,9 (435,6) mln.

Reageer op dit artikel