nieuws

Fors verlies ABN Amro in motorrijtuigentekening

Archief

ABN Amro Verzekeringen heeft vorig jaar een fors verlies geleden in de branche motorrijtuigen. Het resultaat van deze tekening kelderde naar f -15,5 (-0,4) mln. Het bedrijfsresultaat liep mede daardoor terug tot f 3,1 (7,2) mln na belastingen.

Het bruto premie-inkomen van ABN Amro bedroeg vorig jaar f 191,1 (212,8) mln, waarvan f 116,3 (102,5) mln voor eigen rekening. De premiedaling is veroorzaakt door overheveling van de transportportefeuille naar ABN Amro Assuradeuren, meldt het jaarverslag.
Het leeuwedeel van de premie-omzet wordt gegenereerd in de branches auto (f 76,8 mln) en brand (f 65,2 mln).
Het totale brancheresultaat bedroeg f -3,9 (+6,8) mln. Tegenover het forse verlies in ‘auto’ stond een resultaatsverbetering in de overige schadebranches.

Reageer op dit artikel