nieuws

Folder over frauderegistraties

Archief

Stichting CIS heeft een publieksfolder gemaakt over de wijze waarop verzekeraars en gevolmachtigden fraudes laten registreren in databank Fish (Fraude en Informatie Systeem Holland). In Fish staan gegevens over schademeldingen, royementen en rijontzeggingen. Verder is er een ‘zwarte lijst’ met personen die (een poging tot) fraude hebben gepleegd of zich schuldig hebben gemaakt aan verzwijging.

In de folder wordt toegelicht hoe registraties tot stand komen, welke mogelijkheden de consument heeft hierin inzage te verkrijgen en hoe gegevens kunnen worden gewijzigd of verwijderd. Consumenten krijgen de folder bij een vraag aan CIS toegestuurd; verzekeraars kunnen de folder opnemen in hun documentatie voor polishouders.

Reageer op dit artikel