nieuws

Folder is enige wapen van AFM tegen kredietgevers

Archief

De AFM heeft, naar aanleiding van een onderzoek naar het risico van overkreditering, een folder uitgebracht waarin consumenten worden gewaarschuwd voor de gevaren van consumptief krediet. “Ongeoorloofde verkooppraktijken van kredietverstrekkers zijn op dit moment nauwelijks aan te pakken”, concludeert de AFM in het rapport.

Huishoudens raken gemiddeld genomen niet in de problemen door consumptieve kredieten, zo luidt de op het eerste gezicht geruststellende conclusie van het rapport over consumptief krediet. Toch zijn de gemiddelde kredietschuld en de roodstand op betaalrekeningen de laatste vijf jaar met meer dan 30% toegenomen. Vooral creditcard-krediet is in opmars: het marktaandeel van deze vorm van lenen steeg van 13% naar 25%. Met name consumenten met lagere inkomens kiezen voor een creditcard. Daarnaast zijn klantenkaarten en winkelpassen populair. De AFM wijst in dit verband op een renterisico: door de lage rente van de afgelopen tijd is het risico van een (forse) rentestijging groot.
Een andere vorm van lenen is het opnemen van de overwaarde van de eigen woning. Dat wordt voornamelijk gebruikt voor het verbeteren van de woning en om te beleggen. “Dit maakt huishoudens gevoelig voor respectievelijk waardeschommelingen van het onderpand en het sentiment op de beurs”, aldus de AFM. Huishoudens met lagere inkomens blijken de overwaarde het meest te verzilveren. Die categorie behoort dan ook tot de kwetsbare groepen, omdat het gevaar van overkreditering daar het grootst is.
Andere kwetsbare groepen zijn mensen die verschillende soorten leningen met elkaar combineren en jongeren. De recessie en een veranderde leencultuur (men leent makkelijker) werken een toename van het aantal mensen met geldproblemen in de hand, zo stellen de onderzoekers.
Niet aan te pakken
Kredietverstrekkers spelen met reclamecampagnes in op het veranderde leengedrag. “Op het ogenblik kan de AFM niet genoeg ondernemen tegen deze manier van reclame maken en ook kan zij eventuele achterliggende ongeoorloofde praktijken nauwelijks achterhalen, omdat zij op grond van de Wet op het consumentenkrediet hiervoor de bevoegdheden mist”, aldus de onderzoekers. Die bevoegdheden krijgt de AFM onder de WFD “naar verwachting” wel.
Om consumenten toch te wijzen op de adders onder het kredietgras, heeft de AFM een folder uitgebracht met tips en waarschuwingen over de risico’s van lenen. “Laat u niet verleiden door dure cadeaus”, “Lage rentes zijn vaak tijdelijk” en “Bestudeer de kleine lettertjes in de offerte en het reclamemateriaal”, zijn er enkele van.

Reageer op dit artikel