nieuws

Focwa en Verbond zijn het eens over milieutoeslag

Archief

Schadeherstellers die zijn aangesloten bij Focwa gaan zelf de milieutoeslag berekenen die zij per 1 april voor reparatieopdrachten in rekening mogen brengen. Dat is het advies van een door Focwa en het Ver-bond van Verzekeraars ingestelde commissie.

Begin dit jaar kondigde Focwa aan als gevolg van de nieuwe milieuregelgeving een toeslag te gaan berekenen van f 6,75 per uur. Dit leidde tot verzet bij verzekeraars. Daarom werd een team van deskundigen samengesteld dat de impact van de milieumaatregelen binnen het herstelbedrijf nogmaals onder de loep heeft genomen.
De schadeherstelbedrijven kunnen nu met een rekenmodel elk afzonderlijk bepalen wat de nettotoeslag per uur wordt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een aantal componenten dat van invloed is op de uiteindelijke toeslag. Volgens een berekening die de commissie heeft gemaakt voor een ‘normbedrijf’ komt de toeslag gemiddeld uit op f 9,11 per uur. Dat is hoger dan het eerder door Focwa vastgestelde tarief van f 6,75 waartegen verzekeraars bezwaar maakten.
Woordvoerder Hennie Zoontjes van het Verbond: “Let wel: dit is geen bindend advies. De toeslag zal voor elk bedrijf anders zijn. Wij mogen geen prijsafspraken maken van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa). Wij hebben ons voorstel dan ook ter toetsing aan hen voorgelegd. De toeslag zal in veel gevallen lager uitkomen dan f 9,11, doordat veel bedrijven al milieumaatregelen hebben genomen en deze hebben doorberekend in hun tarief”.
Op de toeslag, die geldt voor alle relaties van een Focwa-herstelbedrijf, kan geen korting worden gegeven. Schadeherstellers die werken met contractpartners – zoals verzekeraars – wordt geadviseerd de berekende toeslag schriftelijk te melden aan de contractpartners, waarna in onderling overleg de nieuw berekende toeslag kan worden ingevoerd.

Reageer op dit artikel