nieuws

Focus op DIL en hypotheken werpt vruchten af bij Aegon

Archief

Aegon heeft in ons land vorig jaar over de hele linie de productie zien groeien. Vooral in direct ingaande lijfrentes (DIL) en hypotheken zijn successen geboekt. De focus op omzet is niet ten koste gegaan van het resultaat: dat verdubbelde tot ruim _ 600 mln.

De productie is “op alle fronten” gegroeid, zo meldt Johan van der Werf in zijn boodschap aan de medewerkers. “We hebben 40% meer direct ingaande lijfrentes verkocht, vooral omdat we er beter in zijn geslaagd het geld van vrijkomende levensverzekeringen en koopsompolissen ‘in huis’ te houden.” Met dat doel is eind vorig jaar nog een campagne gericht op 55-plussers gestart, die in december al een productieverhogend effect van 23% sorteerde.
Een jaar eerder had Aegon, na enkele jaren van tegenvallende omzetcijfers, al bekendgemaakt DIL en hypotheken als speerpunten te zien voor 2006. En ook in hypotheken is de missie vorig jaar geslaagd: Van der Werf meldt over vorig jaar een groei van 31%, goed voor een productie van circa _ 1,6 mld (Aegon bezette in 2005 de 23e plaats op de hypotheekmarkt met een omzet van _ 1,2 mld). “We zijn met tientallen procentpunten gegroeid door een scherpe rente, goede service en verschillende productverbeteringen.”
Van der Werf rept verder van indrukwekkende prestaties in de WIA- en levensloopmarkt. “In 2006 werd voor _ 107 mln aan levensloopproducten gekocht, waarmee we de grootste onder de verzekeraars zijn. De actie om de zogeheten ‘nulsaldisten’ te motiveren geld te storten op hun levenslooprekening heeft veel opgeleverd. Ons WIA-product blijkt een enorm succes: maar liefst _ 39 mln premie. Ons marktaandeel is daarbij verdubbeld.”
Leven
De productie van levensverzekeringen is, mede dus dankzij de hogere DIL-omzet, (gestandaardiseerd) met 7% gestegen tot _ 248 (231) mln. De polissen tegen periodieke premie bleven gelijk (op _ 123 mln), terwijl de koopsompremies met 16% stegen tot _ 1.248 mln. “Opvallend is dat naast een paar grote contracten de groei vooral komt door veel kleinere pensioencontracten. Wat ik daaraan vooral positief vind, is dat de basis sterker wordt: steeds meer tussenpersonen adviseren onze producten. Dat vertrouwen is een voorwaarde voor het realiseren van onze groeiambities”, aldus Van der Werf.
Het totale premie-inkomen Leven bleef vrijwel gelijk: _ 3.028 (3.021) mln, waarvan _ 1.767 (1.968) mln uit periodieke premies. Het technisch resultaat uit traditionele levensverzekeringen ging met 30% achteruit naar _ 189 mln. Daartegenover staat een forse verbetering van het resultaat uit polissen voor risico van polishouders; dat werd omgebogen van een operationeel verlies van _ 53 mln tot _ 315 mln winst.
Resultaten
De schadeproductie is vorig jaar geplust met 65% naar _ 79 (48) mln. Uiteindelijk nam de totale brutopremieomzet van Aegon echter met _ 2 mln af tot _ 3.653 mln. Die daling zit ‘m in een teruggang van de brutopremieomzet in Schade (uitgezonderd Ongevallen & Ziekte) tot _ 434 (443) mln. In Ongevallen & Ziekte bleef de omzet gelijk op _ 191 mln. Het gezamenlijk operationeel resultaat van de schadebranches ging omlaag: _ 60 (75) mln.
Dankzij de sterke verbetering van het levenresultaat is het operationeel resultaat bijna verdubbeld tot _ 634 (322) mln. “Deze verdubbeling heeft ook te maken met vrijval van garantievoorzieningen, doordat de rente is gestegen en het feit dat we minder geld opzij hebben gezet voor juridische claims. Omdat wij de meeste producten al hebben verbeterd, zoals de premieverlaging bij Koersplan, voldoen deze producten weer aan de hedendaagse eisen.”
De waarde van de nieuwe productie ging met 23% omhoog naar _ 48 (39) mln. Van der Werf heeft zich ten doel gesteld om die waarde in 2010 te hebben verdubbeld. “De succesvolle verkoop van het WIA-product heeft daarin een belangrijk aandeel gehad.”
Door mindere resultaten uit beleggingen resteerde netto een stijging van de winst met 3% tot _ 1.040 mln.
Klanttevredenheid
Volgens Aegon is de klanttevredenheid verbeterd in 2006. “Er zijn enorme prestaties geleverd om de achterstanden te reduceren en de service te verbeteren. Op alle fronten zijn achterstanden verminderd en is de kwaliteit van de service gegroeid, wat zich ook direct heeft vertaald in een hogere klanttevredenheid.”
Hoewel tussenpersonen vooral in het kader van de Pensioenwet zijn ondersteund, blijft het rapportcijfer in de ogen van Aegon nog te laag. “De tussenpersoon gaf ons in 2006 rapportcijfers rond de 6 en 7. Onafhankelijk onderzoek van TNS Nipo en IG&H heeft duidelijk aangetoond dat de trend weer positief is. Toch mogen we niet te vroeg juichen, want we willen een hogere klanttevredenheid.”

Reageer op dit artikel