nieuws

FNV tot OR-en: kies voor regionale zorgverzekeraar

Archief

De vakcentrale FNV vindt, dat collectieve ziektekostenverzekeringen bij voorkeur bij regionale verzekeraars moeten worden gesloten. Dit stelt de FNV in de brochure ‘Van zorg verzekerd’ die zij voor ondernemingsraden heeft uitgebracht.

“Hoe gek het ook klinkt, de FNV is geen groot voorstander van collectieve ziektekostencontracten”, stelt zij in de inleiding van de brochure. De vakcentrale denkt in dit verband niet zozeer aan de werknemers, maar aan “de mensen die niet of nooit in een dergelijk collectief contract kunnen worden opgenomen: ouderen, werklozen, gehandicapten.
Toch wijst de FNV collectiviteiten niet op voorhand af, want “het is immers mogelijk een contract zonder nadelen af te spreken. Bovendien is de ene zorgverzekeraar de andere niet”. De voorkeur voor een regionale zorgverzekeraar (lees: voormalig ziekenfonds) is verwoord in zes argumenten:
– de regionale zorgverzekeraar heeft directe banden met alle hulpverleners in de regio;- de meeste (ziekenfondsverzekerde) werknemers zijn al bij deze zorgverzekeraar ingeschreven;- sterke onderhandelingspositie;- ze zien de ziektekostenverzekering meer als een sociale verzekering dan als een ‘particuliere’ verzekering waarop scherp geconcurreerd moet worden;- ze proberen een tweedeling tussen werkenden en niet-werkenden te voorkomen;- ze zijn op de lange termijn beter in staat om de kosten van de gezondheidszorg in de hand te houden.

Reageer op dit artikel