nieuws

FNV pleit voor fiscale steun bij dichten AOW-gat

Archief

Vakbond FNV vindt dat burgers niet alleen belastingaftrek moeten krijgen voor het dichten van gaten in hun arbeidspensioenvoorziening, maar ook voor hiaten in hun staatspensioen.

Dat voorstel heeft FNV-voorzitter Agnes Jongerius gedaan tijdens een speciale AOW-actieweek van de vakbond. Volgens de FNV moet tevens de opbouwperiode van de AOW bekort worden: van vijftig jaar lang 2% rechten opbouwen zou dat veertig jaar 2,5% opbouw moeten worden.
Volgens de FNV krijgen dan minder mensen met een AOW-gat te maken. Nu heeft één op de zeven AOW’ers een tekort. Onder de nieuwe AOW’ers van de laatste twee jaar is de verhouding met een hiaat één op vier. Volgens Jongerius is het tekort gemiddeld 20% en in sommige gevallen zelfs 50%.
Afgaande op cijfers van de Sociale Verzekeringsbank hebben 380.000 van de 2,5 miljoen AOW’ers een tekort. Daarvan wonen er 180.000 in ons land, waarvan 78.000 autochtoon. Verder zijn er grote groepen afkomstig uit de ons omringende landen en komen er 13.000 van oorsprong uit Suriname, 11.000 uit Marokko, 11.000 uit Turkije en 3.000 van de Antillen.
67 jaar
Vrijwel gelijktijdig liet De Unie een heel ander geluid horen. Deze vakbond pleit voor het optrekken van de AOW-ingangsleeftijd van 65 jaar naar 67 of 68 jaar. De Unie hoopt daarmee te voorkomen dat mensen straks belasting moeten gaan betalen over hun AOW-uitkering.

Reageer op dit artikel