nieuws

FNV: ‘No claim schrappen en uitkering WIA omhoog’

Archief

De vakcentrale FNV wil dat het kabinet nog voor de verkiezingen de no claim in de zorgverzekeringen schrapt en de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten zo snel mogelijk verhoogt naar 75%.

Deze voorstellen deed FNV-voorzitter Agnes Jongerius bij de start van de eigen ‘verkiezingscampagne’. In een brief aan de Tweede Kamer pleit Jongerius voor het zo snel mogelijk verhogen van de uitkering voor volledig arbeidsongeschikten die vallen onder de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten).
Volgens de FNV kunnen deze uitkeringen omhoog omdat voldaan is aan de twee voorwaarden die het kabinet destijds bij de vaststelling van de WIA stelde: de instroom van het aantal arbeidsongeschikten dient minder dan 25.000 per jaar te zijn en het doorbetaalde loon bij twee jaar ziekte mocht niet hoger zijn dan 170%.
Schrijnend
De FNV noemt het schrijnend om te zien hoe de werkelijkheid de voorwaarden uit 2004 heeft achterhaald. “De prognoses van het UWV worden voortdurend naar beneden bijgesteld. Uiteindelijk ging men eind vorig jaar uit van 24.800 WIA-uitkeringen. Nu het eerste half jaar is afgesloten, worden de werkelijke cijfers helder: er zijn 7.300 WIA-uitkeringen toegekend, waarvan er 5.800 vallen onder de WGA, de regeling voor gedeeltelijk arbeidsgeschikten, en slechts 1.500 onder de IVA. De instroom in de IVA blijft dus een factor acht achter bij de prognoses”, aldus Jongerius in haar brief aan de Tweede Kamer.
No claim
Daarnaast vindt Jongerius dat de no claim in de zorgverzekering nog voor de verkiezingen van 22 november afgeschaft moet worden.
“De no-claimregeling is niet effectief en niet rechtvaardig;
_ 225 komt voor de één heel wat harder aan dan voor de ander. De regeling moet worden vervangen door eigen bijdragen tot een inkomensafhankelijk maximum”, aldus Jongerius.
Verder pleit zij voor een lager nominaal deel en een hoger inkomensafhankelijk deel. “Dan kan er ook een einde worden gemaakt aan de ingewikkelde en bureaucratische zorgtoeslag. In ieder geval zouden de nominale premies de komende kabinetsperiode niet moeten stijgen, om te voorkomen dat de koopkracht wordt aangetast.” Ook wil Jongerius dat tandarts en fysiotherapie in het pakket van de basisverzekering komen.

Reageer op dit artikel