nieuws

FNV hekelt werkwijze expertisebureau

Archief

Het Rotterdamse expertisebureau Groeneveld & Partners heeft de goede naam van het verzekeringsbedrijf geschaad, vindt de Raad van Toezicht Verzekeringen. Groeneveld deed meer dan een jaar over een onderzoek naar de arbeidsomstandigheden van een door RSI getroffen werkneemster, wier belangen worden behartigd door het Bureau Beroepsziekten van de FNV. En dat is echt te lang, aldus de Raad van Toezicht, die oordeelde dat de FNV in dit specifieke geval terecht heeft geklaagd over de doorlooptijd, maar niet van mening is dat Groeneveld structureel te traag werkt.

Volgens FNV-man Jan de Jong maken werkgevers, verzekeraars en expertisebureaus als Groeneveld zich wel degelijk structureel schuldig aan het traineren van beroepsziektezaken: “Rekken is het motto, blijkbaar in de hoop dat het slachtoffer opgeeft of met een geringe vergoeding genoegen neemt.”
“Een kat in het nauw maakt rare sprongen”, is de laconieke reactie van Hans Groeneveld op de aantijgingen van de FNV aan het adres van zijn bureau. “Er is inderdaad op mijn kantoor een dossier vier maanden blijven liggen, dat doorgestuurd had moeten worden naar het FNV-bureau. Maar inhoudelijk heeft dit niet tot vertraging van de zaak geleid.”
 

Reageer op dit artikel