nieuws

Florida: plafond smartengeld in ruil voor premiekorting

Archief

In de Amerikaanse staat Florida is een wet aangenomen waarin voor de schadevergoeding voor immateriële schade een maximum is vastgesteld van € 213

000. Daar staat tegenover dat verzekeraars hun premies voor medische aansprakelijkheidsverzekeringen met 20% zullen verlagen. Met deze maatregelen wil gouverneur Jeb Bush, de jongere broer van de Amerikaanse president, een einde maken aan de dreigende crisis in dit segment. Mede door de hogere schadelast, zowel het gevolg van een claimbewuster publiek als van een slachtoffervriendelijke wet- en regelgeving en jurisprudentie, dreigden de aansprakelijkheidspremies voor artsen en andere medisch specialisten onbetaalbaar te worden.

Reageer op dit artikel