nieuws

Flinke winst- stijging Nuvema

Archief

Uitvaartverzekeraar Nuvema heeft in 1995 een winststijging van 56% geboekt ten opzichte van het jaar daarvoor. Bij een omzet van f 13,6 (12,4) mln kwam de winst uit op f 1,8 (1,2) mln.

Levensverzekeraar Conservatrix, waarin Nuvema een meerderheidsbelang van 56% heeft, had met f 1,1 (0,7) mln een flink aandeel in de winst en de stijging daarvan. Nuvema wil zijn belang in het in omvang grotere Conservatrix op termijn verminderen. “Het moet een zusterrelatie worden in plaats van een moeder-dochterrelatie”, aldus adjunct-directeur P.N. Ypma.
Het premie-inkomen van Nuvema, waartoe ook beleggingsmaatschappij Nubeco en begrafenis- en crematieverzekeraar Friesland behoren, bedroeg f 8,2 (8,0) mln. Het aandeel periodieke premies hierin is f 7,6 (7,1) mln. Nuvema keerde vorig jaar f 2,0 (2,1) mln uit.
De bedrijfskosten stegen naar f 5,4 (5,2) mln, waarvan slechts f 30.000 aan provisies. In 1991, toen Nuvema nog via het intermediar werkte, bedroegen de provisiekosten f 764.000. Inmiddels heeft de Baarnse uitvaartverzekeraar 26 (22) adviseurs in loondienst. Het totaal aantal personeelsleden is nu 45 (42). De maatschappij heeft ruim 115.000 polishouders.

Reageer op dit artikel