nieuws

Flinke groei Nuva

Archief

Het aantal verzekerden van uitvaartverzekeraar Nuva is vorig jaar met ruim 16.000 gestegen naar bijna 258.000. Nuva is momenteel met Monuta in gesprek over een mogelijke fusie.

De 257.992 (241.652) verzekerden van Nuva zijn samen goed voor 391.972 (357.309) polissen. Naast de verzekerden kent Nuva nog kostprijsleden (leden die contributie betalen en korting krijgen op de uitvaartkosten) en deposanten (mensen die eenmalig een bedrag storten dat bij overlijden met rente wordt uitgekeerd). Het totale premie-inkomen van Nuva steeg vorig jaar met 14% naar f 19,7 (17,3) mln.
De Nederlandse Uitvaart en Verzekerings Associatie (Nuva) is overigens per 1 januari van onderlinge maatschappij omgezet in een vereniging. De Algemene Vereniging Nuva is nu aandeelhouder van Nuva Holding, waaronder Nuva Verzekeringen NV, Nuva Uitvaartzorg BV en Nuva Depositofonds BV vallen.
Directeur van de Nuva Holding is Luuk Hazelhoff (49). President van de Raad van Commissarissen is S.J. Vegter. De Algemene Vereniging wordt geleid door een bestuur, waar P. Bart de voorzittershamer hanteert.
Volgens Vegter heeft de nieuwe structuur niets te maken met de eventuele fusie met Monuta. “Voor Nuva was de omvorming van onderlinge tot een structuurvennootschap juridisch noodzakelijk. De flirt met Monuta staat hier los van.”
“Overigens is de fusie met Monuta nog helemaal niet zeker. We vrijen sinds 31 augustus weliswaar openlijk met elkaar, maar aan beide zijden moet het officiële fusievoorstel nog goedgekeurd worden.”
Grafkisten- expositie
Uitvaartverzekeraar Nuva organiseert een prijsvraag voor Friese kunstenaars, met als opdracht het kunstzinnig vormgeven van een grafkist. De kisten worden daarna tentoongesteld.
Het thema van de prijsvraag, georganiseerd in samenwerking met de Stichting Keunstwerk, is een persoonlijke grafkist. Inmiddels hebben 91 Friese kunstenaars zich aangemeld om een door Nuva beschikbaar gestelde grafkist te bewerken.
De grafkisten moeten wel geschikt blijven voor begraven of cremeren, volgens de voorwaarden van de Wet op de Lijkbezorging. De kunstenaars mogen de door hen bewerkte grafkisten, via bemiddeling door Nuva, verkopen. Voor de prijsvraag is ook een beschrijving vereist van de fictieve persoon waarvoor de grafkist bestemd is. De winnaar krijgt een studiereischeque ter waarde van f 4.000.
De grafkisten worden tentoongesteld in het Nuva-uitvaartcentrum Rengerspark in Leeuwarden; elke vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00-17.00 uur. De expositie duurt tot en met 25 mei.

Reageer op dit artikel