nieuws

FlexKrediet combineert het lenen en sparen

Archief

Nationale-Nederlanden Financiële Diensten (NNFD) heeft een spaar/leen-produkt ontwikkeld onder de naam FlexKrediet. Aanvraag en acceptatie heeft plaats aan de hand van één formulier en via één loket.

Het FlexKrediet is een combinatie van een doorlopend krediet en levensverzekering, waarvan de spaarpremies volledig worden belegd in guldens of in een mix-fonds. Premie en maandelijkse rentebetaling worden in één bedrag automatisch door NNFD geïncaseerd.
Binnen de overeengekomen kredietlimiet van ten minste f 25.000 kan de cliënt vrij opnemen en aflossen. De meeverbonden levensverzekering zorgt ervoor dat de lening op de einddatum volledig kan worden afgelost.
De minimum duur van de meeverbonden levenpolis is 15 jaar en maximaal 20 jaar. De maximum aanvangsleeftijd is 50 jaar. Op 65-jarige leeftijd moet het opgebouwde spaarkapitaal minimaal gelijk zijn aan de hoogte van de kredietlimiet.
De provisie voor het intermediair bestaat uit een doorlopende provisie (0,9 tot 1,7 promille) over het opgenomen leensaldo voor het doorlopend krediet, en een afsluitprovisie over het verzekerde kapitaal (=kredietlimiet) en doorlopende provisie (2% over de premie) voor de meeverbonden levensverzekering.

Reageer op dit artikel