nieuws

Flexibele werkgeversbijdrage in de zorgverzekering bepleit

Archief

Bedrijven en verzekeringsmaatschappijen moeten kunnen onderhandelen over de bijdrage van werkgevers aan de zorgverzekering. Dat stellen werkgeversorganisatie MKB Nederland en verzekeraar Delta Lloyd.

Werkgevers betalen nu een verplichte heffing van 6,5% van het brutojaarsalaris van de werknemer. Volgens beide partijen zou de overheid een deel van de werkgeversbijdrage moeten nominaliseren en onderhandelbaar maken. MKB Nederland en Delta Lloyd komen tot deze conclusie op basis van een onderzoek onder brancheorganisaties en MKB-werkgevers.
Onderhandelingsvrijheid
“Op basis van dit onderzoek concluderen wij dat de overheid de verdere ontwikkeling van werkgeverscollectiviteiten een extra stimulans moet geven. Werkgevers en verzekeraars moeten meer onderhandelingsvrijheid krijgen. Dan pas kan de werkgever optimale afstemming tussen preventie-, verzuim- en re-integratiemiddelen en de collectieve ziektekostenverzekering bereiken”, aldus Loek Hermans, voorzitter van MKB Nederland.
Werkgever kan niet ‘sturen’
Volgens Maarten Duvivier, directievoorzitter van Delta Lloyd Zorg, is versnippering in de collectiviteiten ontstaan. “Het is voor werkgevers daarom moeilijker om de relatie met een effectief preventie-, verzuim- en re-integratiebeleid te leggen. Het onderzoek bevestigt dat. Een andere uitkomst is, dat de werkgevers fors meebetalen aan de zorgverzekering via de inkomensafhankelijke bijdrage. Zij hebben echter geen invloed op de wijze waarop dit geld wordt ingezet. Werkgevers willen volgens het onderzoek beschikken over een percentage van deze bijdrage om die voor de eigen organisatie in te zetten”, aldus Duvivier.

Reageer op dit artikel