nieuws

Flexibele lijfrente- verzekering AXA Leven

Archief

AXA Leven heeft met het Privé Lijfrentefonds een flexibele lijfrenteverzekering op de markt gebracht. De beleggingspolis is gebaseerd op het universal-lifesysteem.

Premiebetaling is in alle denkbare varianten mogelijk: van maandelijks tot jaarlijks, met of zonder koopsomstortingen, regelmatig en onregelmatig. Met de offerteprogrammatuur van AXA Leven kan na een willekeurige aanpassing van de polis het bijbehorende eindkapitaal worden gegeven.
Voor de overlijdensuitkering kan de polishouder kiezen uit drie varianten: 50%, 90% of 110% restitutie van de ingelegde premie. Bij de 110%-variant zijn diverse uitbreidingen mogelijk.
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid en een arbeidsongeschiktheidsrente zijn bij te verzekeren. De overlijdensuitkering kan ineens worden uitgekeerd, of in termijnen. Een combinatie tussen een kapitaal en periodieke uitkeringen is ook mogelijk. AXA Leven hoopt hiermee een oplossing te bieden voor een mogelijk ANW-gat.
Ook is een onbelaste overlijdensuitkering mogelijk. De risicopremies zijn in dat geval niet aftrekbaar. Ten slotte kan een extra kapitaal worden verzekerd in geval van overlijden van de partner. Ook de overlijdensuitkering voor de tweede verzekerde kan in varianten worden uitgekeerd.
De premies voor het Privé Lijfrentefonds worden belegd in zeven depots, behorend bij een zestal AXA-beleggingsfondsen, met variatie tussen 100% aandelen en een depot met gegarandeerde minimumopbrengst. AXA rekent geen aan- en verkoopkosten. Na één gratis switch kost een nieuwe overstap 0,33% (minimaal f 50, maximaal f 200).

Reageer op dit artikel