nieuws

Flexibele beloning in Delta Life Mantel

Archief

Delta Lloyd heeft tijdens enkele sessies voor het intermediair Delta Life Mantel gepresenteerd, een semi-collectiviteit. In het verkooptraject kan het intermediair kiezen uit diverse beloningsvormen.

“Delta Life Mantel is een concept, waarbij het intermediair zich in eerste instantie richt op de werkgever. Daarbij past beloning op feebasis”, aldus commercieel directeur Jim de Boer van Delta Lloyd. De maatschappij biedt daarom beloningsvarianten aan met 0% afsluit- en 0% doorlopende provisie. De maxima zijn 1,5% afsluitprovisie en 7% doorlopende provisie.
Werknemers kunnen binnen Delta Life Mantel verzekeringen sluiten voor pensioen, lijfrente, sparen en hypotheek. Het voordeel voor de werknemer om deze voorzieningen binnen de ‘mantel’ te treffen, is dat afhankelijk van de ‘mantel-jaarpremie’ er bonussen worden gegeven in de vorm van extra participaties. Bij een jaarpremie tussen f 10.000 en f 25.000 is die bonus 2%, oplopend tot 8% bij een totale jaarpremie van meer dan f 200.000. Het premievolume wordt vastgesteld op basis van aanvragen en jaarlijks bijgesteld. Koopsommen, extra stortingen en premies voor aanvullende dekkingen tellen voor de bonus niet mee.
Drie weken
Noemenswaardige productkenmerken zijn onder meer dat Delta Life Mantel alleen open staat voor nieuwe Delta Lloyd-verzekeringen, dat de minimale jaarpremie per deelnemer (ook voor parttimers) f 1.736 is en dat het pensioengevend salaris maximaal f 275.000 mag bedragen. Bij ontslag kunnen de verzekeringen vrijwillig worden voortgezet, echter met verlies van de ‘mantelvoorwaarden’.
Bij complete aanlevering van het aanvraagformulier en de gezondheidsverklaring belooft Delta Lloyd binnen drie weken een polis te leveren. Administratieve problemen, zoals bijvoorbeeld met het individuele product Delta Life, verwacht de maatschappij niet.
Voor het intermediair heeft Delta Lloyd onder meer een PowerPoint-presentatie en offertesoftware op diskette of cd-rom beschikbaar. Ter promotie van het product start binnenkort een advertentiecampagne voor werkgevers. In de nazomer wil de verzekeraar een seminar organiseren waar werkgevers en tussenpersonen elkaar kunnen ontmoeten. Opmerkelijk is verder de mailing die is verstuurd, waarin een boek met honderden lege pagina’s. De boodschap daarvan is: “Personeelsverloop voorkomt u niet door boeken te lezen, maar door een oplossing van Delta Lloyd aan te bieden.”
Delta Lloyd stuurt werkgevers een boek met lege bladzijden. Want “de oplossing wordt niet in boeken gevonden, maar bij Delta Lloyd”.

Reageer op dit artikel