nieuws

Flexibel pensioen vergroot mobiliteit oudere werknemers

Archief

De arbeidsmobiliteit van oudere werknemers kan vergroot worden door flexibele pensionering.

Dat concluderen onderzoekers van de vakgroep economie van Rijksuniversiteit Leiden op grond van een onderzoek (‘Mobiliteit van oudere werknemers’) onder 4.700 personen in de leeftijd van 43 tot 63 jaar. Daaruit blijkt dat werknemers op latere leeftijd nauwelijks nog van baan veranderen. Van de 48- tot 57-jarigen verandert nog geen 2% binnen twee jaar van baan, voor de leeftijdsgroep 58 jaar en ouder ligt dit percentage onder de 0,5.
De ouderen hebben een grote voorkeur voor zo vroeg mogelijk stoppen met werken. Zij willen daarom een optimale opbouw van vut- en pensioenrechten veiligstellen en kiezen daarom voor immobiliteit. Volgens de onderzoekers kan de arbeidsmobiliteit worden vergroot door de negatieve financiële gevolgen van baanwisselingen op de pensioenrechten te verminderen of weg te nemen.
Metaalnijverheid
De vut-regeling voor werknemers in de metaalnijverheid wordt vervangen door een vervroegd pensioenregeling. De uittreedleeftijd wordt daarmee verlengd van 59 tot 61 jaar. Wie voor het 61e levensjaar wil stoppen met werken, moet genoegen nemen met minder dan 90% van het laatste brutosalaris óf extra sparen (via bijvoorbeeld ADV-dagen). De bedrijfstak metaalnijverheid omvat ongeveer 30.000 werkgevers en 300.000 werknemers.

Reageer op dit artikel