nieuws

Flessenhalsmodel

Archief

Bij de hele Kifid-procedure moeten financieel adviseurs zich wel realiseren dat ‘hun’ klacht in veel gevallen helemaal niet bij de Geschillencommisie van het Kifid terechtkomt, zegt Niels Mourits. Dat komt door de huidige procedure van klachtenbehandeling via het zogenaamde ‘flessenhalsmodel’ Voordat het tot behandeling van een klacht bij het Kifid komt, zijn er namelijk al twee stappen doorlopen. Eerst is er de normale interne klachtenbehandeling binnen het bedrijf van de financiële ondernemer. Als er hier geen bevredigende oplossing uit de bus komt, wordt de Ombudsman ingeschakeld en als deze de partijen niet tot elkaar weet te brengen, komt uiteindelijk de Geschillencommissie.

In de praktijk blijkt dat de meeste klachten al via interne behandeling of bij de Ombudsman worden opgelost. In 2006 werden bijvoorbeeld 5.180 klachten ingediend bij de Stichting Klachten Instituut Verzekeringen(SKV), daarvan hadden er 1.395 betrekking op het intermediair. Van deze 5.180 zijn er in totaal 168 (3,2 %) als klacht ingediend bij de Raad van Toezicht. Uiteindelijk zijn er daarvan 18 (slechts 0,3%) gegrond verklaard.

Reageer op dit artikel