nieuws

FKO wil nieuwe stichting WFD

Archief

De Federatie Koepel Organisaties (FKO) organiseert op 12 januari een bijeenkomst voor besturen van organisaties die zich onvoldoende vertegenwoordigd zien in de Stichting Toezicht Wet Financiële Dienstverlening i

o. Deze Stichting wordt opgericht om de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te ondersteunen bij haar toezichtstaken.  FKO wil een tweede breed samengestelde stichting oprichten die ook periodieke contacten met de Autoriteit Financiële Markten (AFM) zal onderhouden. FKO-voorzitter Henk Doornewaard: “Ik betreur het dat de initiatiefnemers van de Stichting Toezicht Wet Financiële Dienstverlening een situatie wensen waarin uitsluitend zijzelf deel kunnen uitmaken van het bestuur van de op te richten stichting. Feitelijk is hier sprake van een closed shop.  Dit is een ongezonde situatie.” Deze tweede stichting zal zo breed mogelijk worden samengesteld. Ook organisaties die niet zijn aangesloten bij de FKO kunnen deelnemer worden. “Als FKO claimen wij geen specifieke plaats in het bestuur”, aldus Doornewaard.

Reageer op dit artikel