nieuws

FKO

Archief

FKO

De Federatie van Koepelorganisaties in de financiële dienstverlening (FKO) heeft zich bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aangemeld voor het bestuur van de nieuw op te richten stichting waarin marktpartijen vertegenwoordigd zullen zijn. Deze stichting zou ondersteunende werkzaamheden kunnen verrichten om de taak van de AFM te verlichten. De Commissie Oprichting Stichting en Rolafbakening (COSR) heeft een advies uitgebracht dat pleit voor het oprichten van zo’n stichting. De FKO meent voldoende representatief te zijn, mede omdat via haar leden ongeveer zesduizend adviseurs zijn aangesloten.
Digitale toetsing
Sinds afgelopen dinsdag biedt de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) elektronische examinering voor Pensioenpraktijk II. Voor de examinering heeft de kandidaat de keuze uit twaalf, landelijk gespreide, lcaties. Op de website www.sea-examens.nl staan alle locaties met openingstijden.

Reageer op dit artikel