nieuws

Fiscus verkoopt pensioensoftware

Archief

De belastingdienst is bereid de software die hij gebruikt voor actuariële pensioenberekeningen voor directeuren/grootaandeelhouders tegen een redelijke prijs ter beschikking te stellen van derden.

Eerst moeten de eigen interne ervaringen met het programma voldoende zijn uitgekristalliseerd. Naar verwachting zal dit midden 1995 het geval zijn.
Het ministerie van financiën heeft dit volgens mr P. Akkermans aan hem medegedeeld in antwoord op een verzoek van hem.
Akkermans is verbonden aan pensioenadviesbureau Vaneker & Partners en is hoofdredacteur van het tijdschrift Pensioen & Praktijk. Voor nadere inlichtingen: tel. 013-434380.

Reageer op dit artikel