nieuws

Fiscus toetst leven-constructie voor Hoge Raad

Archief

De betrokken belastinginspecteur heeft met assistentie van het ministerie van financiën cassatie ingesteld tegen de uitspraak van het gerechtshof in Arnhem in maart jl over een gangbare verzekeringsconstructie.

De constructie behelst een direct ingaande lijfrenteverzekering waarbij de uitkeringen dienen als periodieke premies voor een kapitaalverzekering. Volgens het gerechtshof mag de fiscus deze constructie niet behandelen als een kapitaalverzekering tegen koopsom.
Het beroep betreft beide stellingen van de fiscus: dat in de constructie sprake is van één contract en dat de constructie belastingontwijking (‘fraus legis’) ten doel heeft.
De uitspraak van de Hoge Raad kan 1 à 2 jaar op zich laten wachten.
Het proefproces hierover is in 1993 door Prudential aangespannen namens een klant (zie AM 6, pag. 23).
In de praktijk blijft de fiscus voorkomende gevallen afwijzen en zal er met de belastingplichtige een voorlopige regeling moeten worden getroffen, in afwachting van het arrest van de Hoge Raad, aldus een woordvoerder van ‘financiën’.

Reageer op dit artikel