nieuws

Fiscale uitspraak stakingslijfrente

Archief

Premies voor lijfrenteverzekeringen kunnen onder de stakingsvrijstelling door overlijden vallen, als de ondernemer pas overlijdt nadat de onderneming (om een andere reden) is gestaakt.

Dat blijkt uit een recente uitspraak van de directeur-generaal van de Belastingdienst, namens de staatssecretaris van Financiën. In de toelichting op de uitspraak geeft de directeur-generaal een verhelderend voorbeeld van de werking van zijn uitspraak. “X staakt in het kalenderjaar 2001 zijn onderneming. Hij kan een van het inkomen over het jaar 2001 aftrekbare (stakings)lijfrente bedingen tot 1 juli 2002. X overlijdt echter op 1 april 2002 en heeft, bij leven, nog geen lijfrente bedongen. De erfgenamen kunnen nu tot 1 oktober 2002 (1 april + zes maanden) alsnog een (stakings)lijfrente bedingen.”

Reageer op dit artikel