nieuws

‘Fiscale herziening bedrijfssparen zal niet àlle voordelen weghalen’

Archief

Het mogelijk terugdraaien van fiscale voordelen bij het bedrijfssparen heeft beroering teweeg gebracht onder aanbieders en intermediair. Desondanks wordt algemeen verwacht dat de bedrijfsspaarregelingen gunstig blijven voor zowel werkgever als werknemer.

Volgens de jongste standpunten van de financiële specialisten in de fracties van PvdA, VVD en D’66 moet het ‘succes’ van de begin dit jaar van kracht geworden bedrijfsspaarregelingen worden ingedamd.
Tot op heden heeft 30% van de bedrijven één of meer spaarregelingen, een derving van f 0,4 mrd aan (gemiste) belastingen. Bij ongewijzigd beleid zou eind dit jaar driekwart van de bedrijven meedoen, hetgeen de schatkist f 0,5 tot f 1 mrd kan kosten. Het ministerie van financiën heeft becijferd dat komend jaar meer dan twee miljoen werknemers in één of meer bedrijfsspaarregelingen zullen participeren.
‘Onbehoorlijk bestuur’
In het ontwerp-regeerakkoord hebben de aanstaande coalitiepartners afgesproken dat de inkomstenderving moet worden ‘gerepareerd’. Hun fractiespecialisten hebben afgesproken dat per 1 januari komend jaar de werkgever 10% belasting gaat betalen voor elke nieuwe werknemer die toetreedt tot de bedrijfsspaarregeling. Het fiscaal voordeel voor de werknemer blijft gelijk.
In het kielzog van bijv. de werkgeversorganisatie VNO is de (verzekerings)bedrijfstak nauwelijks te spreken over deze handelwijze van PvdA, VVD en D’66. Algemeen wordt – in al dan niet voorzichtige bewoordingen – de voorgenomen koerscorrectie veroordeeld. “Het is absurd wat er gebeurt” zegt voorzitter P.J. Reniers van de organisatie van financieringsadviseurs NVF. “Dit riekt naar onbehoorlijk bestuur. Eerst volop mogelijkheden creëren om sparen aantrekkelijk te maken en vervolgens de zaak weer terugdraaien als je ziet dat er meer gebruik van de regelingen wordt gemaakt dan was verwacht. Dit is heel kwalijk. Als dit doorgaat zal de politiek daarvan de rekening gepresenteerd krijgen”, besluit Reniers kritisch.
Minder aantrekkelijk
Spaarbeleg Bank, dochteronderneming van Aegon, houdt er sterk rekening mee dat het bedrijfssparen “een stuk minder aantrekkelijk zal worden”. “Toch zullen niet álle voordelen van na de wetswijziging begin dit jaar verdwijnen”, zegt hoofd marketing M. Aalders.
Desgevraagd noemt hij de extra rentevrijstelling, de mogelijkheid tot deblokkering bij aankoop van een lijfrentepolis en de hoogte van het te sparen bedrag. “Hoewel dat laatste nu ook weer ter discussie staat, heb ik inmiddels begrepen”, aldus Aalders. Hij gaat er voorlopig vanuit dat alleen de werkgevers straks een belastingheffing aan de broek zullen krijgen.
Rentevergoeding omhoog
Overigens zal Spaarbeleg per 1 september a.s. de rentevergoeding voor bedrijfsspaarregelingen verhogen naar 6,25% (5,75%). Die voor gewone spaarrekeningen is gehandhaafd op 5,75% (particulieren), resp. 5% (bedrijven). “Daarmee zijn we toch de hoogste in de markt”, laat Aalders fijntjes weten.
Spaarbeleg Bank heeft inmiddels meer dan 300.000 spaarrekeningen in de boeken, waarvan 75.000 van werknemers via een bedrijfsspaarregeling. Het volume aan spaargelden is de grens van f 3 mrd ruimschoots gepasseerd. De bank behaalde vorig jaar een winst na belastingen van f 9,2 (1,9) mln bij rente-baten van f 119,4 (49,4) mln
Geen uitspraken
Ook de SR-Bank zegt het te betreuren dat ‘Den Haag’ het bedrijfssparen minder (fiscaal) aantrekkelijk wil maken. De bank wil bij monde van directeur J.J.W. Smolders geen politieke uitspraken doen. Toch verwacht ook hij dat de bedrijfssparen gunstig blijft voor zowel werkgever als werknemer.
SR-Bank heeft in de eerste zeven maanden van dit jaar de inleg van spaargelden zien toenemen met f 150 mln tot f 650 mln. Het aantal rekeninghouders is de grens van 45.000 gepasseerd. De rentevergoeding blijft 5,1%, die voor bedrijfsspaarregelingen op 5,75%.
De bank heeft onlangs het 2.500e assurantiekantoor, Ravag Assurantiën in Rotterdam, in de boeken kunnen bijschrijven. Het dienstenpakket omvat naast sparen, ook consumptief krediet en bankgaranties.
Directeur P. van Ettekhoven (Ravag Assurantiën) neemt een bos bloemen in ontvangst van R. de Leeuw van Stad Rotterdam. Links van Ettekhoven directeur B. Kats van SR-Bank. Rechts staan de medewerkers van Ravag.

Reageer op dit artikel