nieuws

Fiscaal voorstel voor flexibele pensioenleeftijd komt in maart

Archief

Het rapport van de commissie Witteveen met fiscale voorstellen voor flexibilisering van pensioenen wordt in de loop van maart verwacht, meldt het ministerie van financiën.

Staatssecretaris Vermeend van financiën heeft zich bij verschillende gelegenheden een warm voorstander getoond van het weghalen van fiscale drempels om te komen tot grotere flexibiliteit in pensionering. Als Tweede Kamerlid in het vorige kabinet heeft hij in een concept-initiatiefwetsvoorstel (dat nooit is ingediend) grensleeftijden voor pensioeningang vermeld van 55 en 67 jaar.
In zijn huidige functie wacht hij het advies af van de commissie Witteveen. Mr D.E. Witteveen is een ambtenaar van financiën. In de 15 koppen tellende commissie zitten onder meer (op persoonlijke titel) G.V. Smittenaar (NN) en mr W.A. Mooij, directeur van de sector levensverzekeringen van het Verbond van Verzekeraars.

Reageer op dit artikel