nieuws

Finergo stoort zich aan captive-trend

Archief

Voorzitter Hans Hoekstra van Finergo Groep heeft tijdens de najaarsvergadering van deze coöperatie van assurantiekantoren uitgehaald naar het marktgedrag van bepaalde intermediairverzekeraars. “Ik wil wijzen op de bedreiging, die uitgaat van verzekeraars, die bij de opkomst van samenwerkingsverbanden van assurantiekantoren captive service- en franchiseorganisaties in de markt zetten en aangeven deze ook nog eens krachtig te willen uitbreiden in de komende tijd.”

Er is behoefte bij assurantietussenpersonen om hun krachten te bundelen. Volgens een onderzoek van Bureau D&O denkt zelfs 66% van alle assurantiekantoren in ons land na over aansluiting bij een samenwerkingsverband. “Dat is heel positief en wij als Finergo Groep verwelkomen dat natuurlijk. Vooral als het een breed opgezet samenwerkingsverband betreft met een transparante structuur. Maar verzekeraars moeten niet proberen het overgebleven vrije intermediair ook nog eens binnen hun invloedssfeer te brengen.”

Reageer op dit artikel